Polska | polski

Sterowniki kompaktowe

Konfigurowalne systemy bezpieczeństwa PNOZmulti

Jaka jest funkcja zestyków CI+/CI- and CO+/CO- w jednostkach bazowych PNOZmulti (PNOZ m1p, PNOZ m2p, PNOZ m3pi ETH)?

Zestyki te można wykorzystywać do łączenia kaskadowego pomiędzy dwoma systemami PNOZmulti lub do wymiany sygnałów bezpieczeństwa. Zestyk CO+ może być używany jako wyjście standardowe.

Kontakt

Pilz Polska Sp. z o.o.
ul. Ruchliwa 15
02-182 Warszawa
Polska

Telefon: +48 22 884 71 00
E-mail: info@pilz.pl

Wsparcie techniczne

Telefon: +48 22 573 28 88
E-mail: technical.support@pilz.pl