Polska | polski

Sterowniki kompaktowe

Konfigurowalne sterowniki PNOZmulti

Dlaczego po wymianie karty chip dioda LED błędu na jednostce bazowej zostaje podświetlona na czerwono?

Program użytkownika zapisany na karcie chipowej musi być identyczny z programem użytkownika zapisanym w pamięci wewnętrznej jednostki bazowej PNOZmulti. PNOZmulti sprawdza tę zgodność przy każdym uruchomieniu. Jeżeli programy użytkownika nie są identyczne, podświetlona zostaje dioda błędu na jednostce PNOZmulti. Skopiowanie programu użytkownika z karty chipowej wymaga wykonania poniższej procedury.

PNOZ m0p/m1p/m2p/m3p:

 • Odłącz jednostkę PNOZmulti od zasilania.
 • Umieść w urządzeniu kartę chip z zapisanym nowym programem użytkownika.
 • Połącz wyjście OA0 i wejście i19.
 • Włącz zasilanie.
 • Dioda diagnostyki (DIAG) zacznie migać na żółto.
 • Wyłącz zasilanie.
 • Rozłącz wyjście OA0 i wejście i19.
 • Ponownie włącz zasilanie.
 • Jednostka PNOZmulti uruchomi się wówczas z nowym programem.

PNOZmulti mini i PNOZmulti 2:

 • Odłącz jednostkę PNOZmulti od zasilania.
 • Umieść w urządzeniu kartę chip z zapisanym nowym programem użytkownika.
 • Włącz zasilanie.
 • Jeżeli na wyświetlaczu pojawi się nazwa projektu i prośba o akceptację, naciśnij pokrętło i przytrzymaj je przez 5 sekund.
 • Jednostka PNOZmulti uruchomi się z nowym programem.

 

Kontakt

Pilz Polska Sp. z o.o.
ul. Ruchliwa 15
02-182 Warszawa
Polska

Telefon: +48 22 884 71 00
E-mail: info@pilz.pl

Wsparcie techniczne

Telefon: +48 22 573 28 88
E-mail: technical.support@pilz.pl