Polska | polski

Sterowniki kompaktowe

Konfigurowalne sterowniki PNOZmulti

Jakie protokoły są obsługiwane przez interfejsy sieci Ethernet w sterownikach PNOZmulti (PNOZ m1p ETH, PNOZ mmc1p ETH, PNOZ m ES ETH)?

Modbus TCP i TCP/IP. W jednostce bazowej PNOZ m B1 zainstalowany jest interfejs Modbus TCP.

Uwaga: Wiele sterowników firmy Siemens obsługuje protokół TCP/IP (przy założeniu, że obecny jest interfejs PROFINET). Pozwala to na realizację połączenia bez dodatkowego modułu Fieldbus.

Kontakt

Pilz Polska Sp. z o.o.
ul. Ruchliwa 15
02-182 Warszawa
Polska

Telefon: +48 22 884 71 00
E-mail: info@pilz.pl

Wsparcie techniczne

Telefon: +48 22 573 28 88
E-mail: technical.support@pilz.pl