Polska | polski

Przekaźniki

Przekaźniki bezpieczeństwa PNOZ X

Czy wszystkie moduły rozszerzeń przekaźników bezpieczeństwa PNOZ X można podłączyć do wszystkich jednostek bazowych?

Tak, w zasadzie jest to możliwe. Należy jednak pamiętać, że zawsze konieczne jest wykorzystanie pętli sprzężenia zwrotnego. Potrzebny jest również co najmniej jeden zestyk bezpieczeństwa na jednostce bazowej w celu kontrolowania modułu rozszerzeń. Zawsze postępuj zgodnie z instrukcją obsługi.

Kontakt

Pilz Polska Sp. z o.o.
ul. Ruchliwa 15
02-182 Warszawa
Polska

Telefon: +48 22 884 71 00
E-mail: info@pilz.pl

Wsparcie techniczne

Telefon: +48 22 573 28 88
E-mail: technical.support@pilz.pl