Polska | polski

Sterowniki

Oprogramowanie

System PSS3000 zawiera pakiety bloków funkcyjnych. Czy istnieje jakieś podobieństwo do systemu sterowania PSS 4000?

Nie bezpośrednie. Oprogramowanie projektowe PAS4000 zawiera już wszystkie bloki. Otrzymały one licencję z wykorzystaniem jednostek PASunits. Jednostki PASunits są obliczane dla każdego bloku, który zostanie wykorzystany w projekcie.

Kontakt

Pilz Polska Sp. z o.o.
ul. Ruchliwa 15
02-182 Warszawa
Polska

Telefon: +48 22 884 71 00
E-mail: info@pilz.pl

Wsparcie techniczne

Telefon: +48 22 573 28 88
E-mail: technical.support@pilz.pl