Polska | polski

Obsługa i monitorowanie

Terminale operatorskie PMI

Jak wyświetlić zawartość terminala PMI 5 na komputerze PC i zdalnie nim sterować?

Zdalny dostęp jest zarówno możliwy, jak i prosty poprzez połączenie VNC, na przykład z wykorzystaniem oprogramowania Zenon lub „efonvnc”.

Kontakt

Pilz Polska Sp. z o.o.
ul. Ruchliwa 15
02-182 Warszawa
Polska

Telefon: +48 22 884 71 00
E-mail: info@pilz.pl

Wsparcie techniczne

Telefon: +48 22 573 28 88
E-mail: technical.support@pilz.pl