Polska | polski

Technologia czujników

Magnetyczne czujniki bezpieczeństwa PSENmag

Dlaczego tylko niektóre czujniki PSENmag są odpowiednie do łączenia szeregowego i czym różnią się one od czujników PSENmag w  połączeniu pojedynczym?

  • Czujnik magnetyczny PSENmag w przypadku połączenia pojedynczego posiada wewnętrzny rezystor ograniczający prąd przełączania. W rezultacie czas eksploatacji styków zostaje wydłużony. W przypadku podłączenia szeregowego kilku czujników bezpieczeństwa PSENmag, dla pojedynczego połączenia ma miejsce wzrost rezystancji, co uniemożliwia włączenie urządzenia kontrolnego.
  • Czujnik PSENmag przy połączeniu szeregowym nie ma wewnętrznego rezystora. Interfejs PSEN ix1 odpowiada za ograniczenie wartości prądu w tych czujnikach.
Kontakt

Pilz Polska Sp. z o.o.
ul. Ruchliwa 15
02-182 Warszawa
Polska

Telefon: +48 22 884 71 00
E-mail: info@pilz.pl

Wsparcie techniczne

Telefon: +48 22 573 28 88
E-mail: technical.support@pilz.pl