Polska | polski

Technologia czujników

Magnetyczne czujniki bezpieczeństwa PSENmag

Jaka jest różnica pomiędzy serią PSEN ma1.xx a serią PSEN ma2.xx?

  • Urządzenia serii PSEN ma1.xx mają dwa zestyki zwierne.
  • Urządzenia serii PSEN ma2.xx mają jeden zestyk zwiernyjeden zestyk rozwierny.

 

Kontakt

Pilz Polska Sp. z o.o.
ul. Ruchliwa 15
02-182 Warszawa
Polska

Telefon: +48 22 884 71 00
E-mail: info@pilz.pl

Wsparcie techniczne

Telefon: +48 22 573 28 88
E-mail: technical.support@pilz.pl