Polska | polski

LOTO: Oznakowanie i zabezpieczenie przed uruchomieniem maszyn i urządzeń na czas naprawy i konserwacji

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z zagadnieniami związanymi z bezpiecznym izolowaniem maszyn i wyposażenia roboczego od źródeł energii oraz odpowiednim etykietowaniem urządzenia izolującego (Lock Out/ Tag Out), a także z metodami zarządzania tymi procesami. Szkolenie obejmuje zarówno podstawy formalno - prawne, jak i prezentację dobrych praktyk inżynierskich.

Zagadnienia

Przepisy i normy dotyczące maszyn i sprzętów roboczych
Bezpieczeństwo źródeł energii
Nieoczekiwane uruchomienie
Procedura LOTO:
-Omówienie procedury LOTO i jej wymagań
-Metody, dokumenty i niezbędne oznakowania zablokowanych systemów
-Prawidłowa realizacja z wykorzystaniem praktycznych przykładów
System LOTO, procesy projektowania, narzędzia

Grupa docelowa

  • Pracownicy techniczni, w szczególności pracownicy odpowiedzialni za utrzymanie ruchu i konserwację
  • Pracownicy służb BHP
  • Menedżerowie produkcji
  • Projektanci
  • Inżynierowie elektrycy

Siedziba Pilz Polska

Numery zamówienia 192350-0
Czas trwania 8 godzin
9.00-17.00
Maksymalna liczba uczestników 10 osób
Cena netto 799 pln
Dalsze informacje Szkolenie może odbyć się również w siedzibie zamawiającego.
W sprawie szczegółowej oferty prosimy o kontakt: akademiapilz@pilz.pl
Terminy szkoleń
25.09.2018 - 25.09.2018
Kontakt

Pilz Polska Sp. z o.o.
ul. Ruchliwa 15
02-182 Warszawa
Polska

Telefon: +48 22 884 71 00
E-mail: info@pilz.pl

Akademia Pilz

Telefon: +48 22 573 28 80
E-mail: akademiapilz@pilz.pl