Polska | polski

Podstawy bezpieczeństwa maszyn

Szkolenie opierające się na wybranych zagadnieniach i wymaganiach zawartych w Dyrektywie Maszynowej 2006/42/WE, Dyrektywie Narzędziowej 2009/104/WE oraz wybranych normach. W trakcie szkolenia omówione zostaną terminy i definicje oraz główne tematy związane z europejską koncepcją bezpieczeństwa maszyn, ze szczególnym uwzględnieniem odpowiedzialności i bezpieczeństwa osób zajmujących się budową maszyn lub ich obsługą.

Zagadnienia

  • Dyrektywa Maszynowa 2006/42/WE oraz wprowadzenie do norm zharmonizowanych
  • Rozporządzenia dotyczące maszyn
  • Zakres odpowiedzialności prawnej użytkownika maszyn - Dyrektywa 2009/104/WE
  • Bezpieczna obsługa i naprawa maszyn
  • Modernizacje maszyn – kiedy należy ponownie oznakować znakiem CE?
  • Środki redukcji ryzyka – przegląd i sposób ich doboru

Grupa docelowa

Konstruktorzy maszyn, technicy budowy maszyn, operatorzy, a także zakładowe służby techniczne i inne osoby mające styczność z maszynami.

Siedziba Pilz Polska

Numery zamówienia 187896-0
Czas trwania 8 godzin
8.30 - 16.30
Maksymalna liczba uczestników 10 osób
Cena netto 799 PLN
Dalsze informacje Szkolenie może odbyć się również w siedzibie zamawiającego.
W sprawie szczegółowej oferty prosimy o kontakt: akademiapilz@pilz.pl
Terminy szkoleń
05.03.2019 - 05.03.2019
03.12.2019 - 03.12.2019
Kontakt

Pilz Polska Sp. z o.o.
ul. Ruchliwa 15
02-182 Warszawa
Polska

Telefon: +48 22 884 71 00
E-mail: info@pilz.pl

Akademia Pilz

Telefon: +48 22 573 28 80
E-mail: akademiapilz@pilz.pl