Polska | polski

Podstawy bezpieczeństwa maszyn

Podstawowe szkolenie dotyczące zagadnień bezpieczeństwa maszyn, oparte na Dyrektywie Maszynowej 2006/42/WE, Dyrektywie Narzędziowej 2009/104/WE oraz wybranych normach. W trakcie szkolenia omówione zostaną terminy i definicje oraz główne tematy związane z europejską koncepcją bezpieczeństwa maszyn, ze szczególnym uwzględnieniem odpowiedzialności i bezpieczeństwa osób zajmujących się budową maszyn lub ich obsługą.

Zagadnienia

  • Dyrektywa Maszynowa 2006/42/WE oraz wprowadzenie do norm zharmonizowanych
  • Maszyna
  • Maszyny Zespolone
  • Maszyny stare i maszyny nowe
  • Modernizacja maszyn – Czy trzeba ponownie oznakować znakiem CE?
  • Załącznik I - Wymagania Zasadnicze
  • Instrukcje obsługi
  • Wymagania dokumentacji, co powinno się w niej znaleźć?
  • Środki redukcji ryzyka – przegląd i sposób ich doboru
  • Zakres odpowiedzialności prawnej użytkownika maszyn - Dyrektywa 2009/104/WE

Grupa docelowa

Konstruktorzy maszyn, technicy budowy maszyn, operatorzy, a także zakładowe służby techniczne i inne osoby mające styczność z maszynami. 

Siedziba Pilz Polska

Numery zamówienia 179956-0
Czas trwania 8 godzin
9.00-17.00
Maksymalna liczba uczestników 10 osób
Cena netto 699 pln
Dalsze informacje Szkolenie może odbyć się również w siedzibie zamawiającego.
W sprawie szczegółowej oferty prosimy o kontakt: akademiapilz@pilz.pl
Dates and registration
Kontakt

Pilz Polska Sp. z o.o.
ul. Ruchliwa 15
02-182 Warszawa
Polska

Telefon: +48 22 884 71 00
E-mail: info@pilz.pl

Akademia Pilz

Telefon: +48 22 573 28 80
E-mail: akademiapilz@pilz.pl