Polska | polski

HRC - Bezpieczna współpraca człowieka z robotem

Im ściślej człowiek współpracuje z maszyną, tym wydajniej wykonywana jest jego praca. Nowy typ robotów – tak zwane koboty – umożliwiają ludziom i robotom współpracę na tej samej przestrzeni roboczej bez konieczności stosowania wygrodzeń zabezpieczających. Taki typ współpracy w coraz większym stopniu wymaga wykorzystywania nowoczesnych metod i rozwiązań.  Nasze szkolenie pozwala odpowiedzieć na pytania:  Jakie warunki należy spełnić, aby zapewnić bezpieczną współpracę na linii człowiek-robot bez ryzyka obrażeń? W jaki sposób powinna zostać przeprowadzona procedura oceny zgodności i nadania znaku CE? Na szkoleniu przedstawimy także aspekty, jakie użytkownik musi wziąć pod uwagę przy tworzeniu aplikacji HRC (współpracy człowiek-robot) i omówimy środki, które musi zastosować.

 

Zagadnienia

  • Podstawowe aspekty bezpiecznego wykorzystania robotów
  • Bezpieczne rozwiązania zgodne ze standardami takimi jak PN-EN ISO 10218-2 i ISO/TS 15066
  • Ocena ryzyka i zabezpieczenie robotów oraz systemów robotów
  • Przeprowadzenie oceny ryzyka na podstawie wzorcowej aplikacji
  • Identyfikacja punktów pomiarowych i położenia czujników
  • Pomiar siły kolizji zgodnie z wartościami granicznymi określonymi w normie ISO/TS 15066

Grupa docelowa

Osoby odpowiedzialne za zarządzanie projektem. Integratorzy systemów zrobotyzowanych. Pracownicy odpowiedzialni za bezpieczeństwo w zakładzie. Inżynierowie projektu w zakładach produkcyjnych

Siedziba Pilz Polska

Numery zamówienia 179870-0
Czas trwania 8 godzin
9.00-17.00
Maksymalna liczba uczestników 10 osób
Cena netto 799 PLN
Dalsze informacje Szkolenie może odbyć się również w siedzibie zamawiającego.
W sprawie szczegółowej oferty prosimy o kontakt: akademiapilz@pilz.pl
Terminy szkoleń
20.11.2018 - 20.11.2018
Kontakt

Pilz Polska Sp. z o.o.
ul. Ruchliwa 15
02-182 Warszawa
Polska

Telefon: +48 22 884 71 00
E-mail: info@pilz.pl

Akademia Pilz

Telefon: +48 22 573 28 80
E-mail: akademiapilz@pilz.pl