Polska | polski

Bezpieczna współpraca człowieka z robotem współpracującym - nowy trend w robotyce a wymagania prawne

Im ściślej człowiek współpracuje z maszyną, tym wydajniej wykonywana jest jego praca. Nowy typ robotów – tak zwane coboty – umożliwiają ludziom i robotom współpracę na tej samej przestrzeni roboczej bez konieczności stosowania wygrodzeń zabezpieczających. Taki typ współpracy w coraz większym stopniu wymaga wykorzystywania nowoczesnych metod i rozwiązań.  Nasze szkolenie pozwala odpowiedzieć na pytania:  Jakie warunki należy spełnić, aby zapewnić bezpieczną współpracę na linii człowiek-robot bez ryzyka obrażeń dla operatora? W jaki sposób powinna zostać przeprowadzona procedura oceny zgodności i nadania znaku CE? Na szkoleniu przedstawimy także aspekty, jakie użytkownik musi wziąć pod uwagę przy tworzeniu aplikacji HRC (Human Robot Collaboration) i omówimy środki, które musi zastosować.

Zagadnienia

  • Podstawowe aspekty bezpiecznego wykorzystania cobotów
  • Bezpieczne rozwiązania zgodne z wymaganiami norm PN-EN ISO 10218-2 oraz ISO/TS 15066
  • Ocena ryzyka i zabezpieczenie cobotów oraz aplikacji wykorzystujących coboty
  • Przeprowadzenie oceny ryzyka na podstawie wzorcowej aplikacji
  • Pomiar siły kolizji zgodnie z wartościami granicznymi określonymi w specyfikacji technicznej ISO/TS 15066

Grupa docelowa

Osoby odpowiedzialne za zarządzanie projektem. Integratorzy systemów zrobotyzowanych. Pracownicy odpowiedzialni za bezpieczeństwo w zakładzie. Inżynierowie projektu w zakładach produkcyjnych

Siedziba Pilz Polska

Numery zamówienia 179870-0
Czas trwania 8 godzin
8.30-16.30
Maksymalna liczba uczestników 10 osób
Cena netto 799 PLN
Dalsze informacje Szkolenie może odbyć się również w siedzibie zamawiającego.
W sprawie szczegółowej oferty prosimy o kontakt: akademiapilz@pilz.pl
Training Form
Terminy szkoleń
23.01.2019 - 23.01.2019
09.10.2019 - 09.10.2019
Kontakt

Pilz Polska Sp. z o.o.
ul. Ruchliwa 15
02-182 Warszawa
Polska

Telefon: +48 22 884 71 00
E-mail: info@pilz.pl

Akademia Pilz

Telefon: +48 22 573 28 80
E-mail: akademiapilz@pilz.pl