Polska | polski

Dobór, projektowanie i instalacja podstawowych urządzeń bezpieczeństwa

Szkolenie jest wprowadzeniem do zagadnienia redukcji zagrożeń za pomocą urządzeń technicznych. W jego trakcie omówione zostaną zarówno wymagania prawne, jak i podział urządzeń oraz sposoby instalacji podstawowych urządzeń bezpieczeństwa wraz z ćwiczeniami praktycznymi.

Zagadnienia

- Wymogi prawne dotyczące urządzeń bezpieczeństwa (lista wymagań minimalnych)
- Podstawa analizy ryzyka
- Wybór koncepcji systemu
- Podstawy projektowania systemów bezpieczeństwa wg normy PN-EN ISO 13849-1
- Osłony
- Aktywatory
- Czujniki
- Rygle
- Bariery
- Logika
- Aktuatory
- Walidacja urządzeń bezpieczeństwa wg normy PN-EN ISO 13849-2

Grupa docelowa

- Inżynierowie utrzymania ruchu
- Projektanci układów bezpieczeństwa
- Pracownicy działów sprzedaży

Siedziba Pilz Polska

Numery zamówienia 187639-0
Czas trwania 8 godzin
9.00-17.00
Maksymalna liczba uczestników 8 osób
Cena netto 499 pln
Dalsze informacje W sprawie szczegółowej oferty prosimy o kontakt: akademiapilz@pilz.pl
Terminy szkoleń
20.02.2019 - 20.02.2019
17.04.2019 - 17.04.2019
11.09.2019 - 11.09.2019
12.12.2019 - 12.12.2019
Kontakt

Pilz Polska Sp. z o.o.
ul. Ruchliwa 15
02-182 Warszawa
Polska

Telefon: +48 22 884 71 00
E-mail: info@pilz.pl

Akademia Pilz

Telefon: +48 22 573 28 80
E-mail: akademiapilz@pilz.pl