Polska | polski

Dobór, projektowanie i instalacja podstawowych urządzeń bezpieczeństwa

Szkolenie jest wprowadzeniem do zagadnienia redukcji zagrożeń za pomocą urządzeń technicznych. W jego trakcie omówione zostaną zarówno wymagania prawne, jak i podział urządzeń oraz sposoby instalacji podstawowych urządzeń bezpieczeństwa wraz z ćwiczeniami praktycznymi.

Szkolenie umożliwi uczestnikom zrozumienie minimalnych wymogów prawnych dotyczących bezpieczeństwa, pozwoli na samodzielny dobór urządzeń bezpieczeństwa, zaznajomi z zasadami prawidłowej ich instalacji, podłączenia i walidacji układu.

Zagadnienia

 • Wymogi prawne dotyczące urządzeń bezpieczeństwa (lista wymagań minimalnych)
 • Podstawa analizy ryzyka
 • Wybór koncepcji systemu
 • Podstawy projektowania systemów bezpieczeństwa wg normy PN-EN ISO 13849-1
 • Osłony
 • Aktywatory
 • Czujniki
 • Rygle
 • Bariery
 • Logika
 • Aktuatory
 • Walidacja urządzeń bezpieczeństwa wg normy PN-EN ISO 13849-2

Grupa docelowa

 • Inżynierowie utrzymania ruchu
 • Projektanci układów bezpieczeństwa
 • Pracownicy działów sprzedaży

Szczegóły szkolenia

Numery zamówienia 215252-0
Czas trwania 8 godzin
8.30-16.30
Maksymalna liczba uczestników 8 osób
Cena netto 799 PLN
Dalsze informacje W sprawie szczegółowej oferty prosimy o kontakt: akademiapilz@pilz.pl
Training Form Otwarte
Terminy szkoleń
14.10.2020 - 14.10.2020
Kontakt

Pilz Polska Sp. z o.o.
ul. Ruchliwa 15
02-182 Warszawa
Polska

Telefon: +48 22 884 71 00
E-mail: info@pilz.pl

Akademia Pilz

Telefon: +48 22 573 28 80
E-mail: akademiapilz@pilz.pl