Polska | polski

Warsztaty poświęcone są pomiarom siły kolizji aplikacji HRC, do zapewnienia bezpiecznej i zgodnej z normami współpracy człowieka z robotem

Cel

Specyfikacje techniczna ISO/TS 15066 definiuje biomechaniczne wartości graniczne dla każdego obszaru ciała, służące za punkty odniesienia dla kolizji niebędącej niebezpieczną. W przypadku aplikacji wykorzystującej współpracę człowieka z robotem, konieczne jest wykorzystanie pomiaru siły kolizji w trakcie fazy walidacji w celu weryfikacji, czy wartości te nie są przekroczone. Zadaniem warsztatów jest analiza przeprowadzonych pomiarów siły i ciśnienia oraz prawidłowa interpretacja wyników pomiaru. Pozwala to na niezależne wykonanie pomiarów, niezależnie od aplikacji.

Poziom zaawansowany

Zagadnienia

 • Funkcje i działanie zestawu pomiarowego
 • Pomiar siły i ciśnienia
 • Oszacowanie i interpretacja wyników pomiaru
 • Metoda pomiarowa
 • Identyfikacja punktów pomiarowych
 • Umieszczenie czujnika – prawidłowe podłączenie elementu pomiarowego
 • Określenie alternatywnej pozycji
 • Pomiar siły kolizji na podstawie wartości granicznych zgodnych z normą ISO/TS 15066

Grupa docelowa

 • Elektrycy
 • Inżynierowie utrzymania ruchu
 • Technicy specjalizujący się w odbiorze
 • Projektanci
 • Projektanci systemów bezpieczeństwa
 • Programiści
 • Planiści
 • Operatorzy instalacji
 • Integratorzy systemów

Uwaga

Korzyści dla użytkowników

 • Zdobycie wiedzy na temat prawidłowego przeprowadzania pomiarów siły kolizji i prawidłowej interpretacji wyników.
Kontakt

Pilz Polska Sp. z o.o.
ul. Ruchliwa 15
02-182 Warszawa
Polska

Telefon: +48 22 884 71 00
E-mail: info@pilz.pl

Zamówienia

Telefon: +48 22 573 28 66
E-mail: order@pilz.pl