Polska | polski

Bezpieczeństwo stanowisk zrobotyzowanych

Cel

Celem szkolenia jest zapoznanie projektantów stanowisk zrobotyzowanych oraz osób obsługujących takie stanowiska z praktycznymi sposobami redukcji ryzyka występującego przy pracy z robotami. Szkolenie przedstawia sposoby zminimalizowania ryzyka poprzez odpowiedni projekt stanowiska, dodatkowe urządzenia ochronne oraz właściwą obsługę i konserwację. Szkolenie pozwala także zapoznać użytkownika z zagrożeniami stwarzanymi przez roboty oraz sposobami projektowania stanowisk zrobotyzowanych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz normami, a tym samym zaprojektowania bezpiecznego stanowiska zrobotyzowanego.

Poziom podstawowy

Zagadnienia

 • Zdefiniowanie zagrożeń jakie mogą występować przy obsłudze, naprawie, konserwacji, programowaniu oraz czyszczeniu stanowiska zrobotyzowanego
 • Szacowanie ryzyka
 • Przestrzeń maksymalna i ograniczona robota
 • Limitowanie ruchów robota poprzez blokady i bezpieczne oprogramowanie
 • Metody zabezpieczenia personelu od zidentyfikowanych zagrożeń
 • Metody prawidłowego wygrodzenia robota
 • Właściwe przeprowadzenie naprawy
 • Dodatkowe urządzenia ochronne
 • Zagadnienia nieoczekiwanego uruchomienia
 • Tryby pracy

Grupa docelowa

 • Pracownicy techniczni odpowiedzialni za utrzymanie zgodności systemów zrobotyzowanych, w tym projektanci maszyn
 • Integratorzy systemów zrobotyzowanych
 • Pracownicy odpowiadający za konserwację
 • Pracownicy służb BHP
 • Projektanci systemów bezpieczeństwa

Korzyści dla użytkowników

 • Zrozumienie zagrożeń jakie występują na stanowiskach zrobotyzowanych
 • Ocena stopnia zagrożenia przy pracy z robotami
 • Poznanie możliwości redukcji zagrożeń poprzez limitowanie ruchów robota, wygrodzenia stałe oraz ruchome, urządzenia dodatkowe takie jak kurtyny itp.
 • Zrozumienie niezbędnych wymagań dotyczących wstępu do celi z pracującymi robotami.
 • Zapoznanie się z wymaganiami kategorii oraz niezawodności systemu związanego z bezpieczeństwem stanowisk zrobotyzowanych

Kontakt

Pilz Polska Sp. z o.o.
ul. Ruchliwa 15
02-182 Warszawa
Polska

Telefon: +48 22 884 71 00
E-mail: info@pilz.pl

Zamówienia

Telefon: +48 22 573 28 66
E-mail: order@pilz.pl