Polska | polski

Zakupy maszyn wolne od ryzyka

Cel

Co należy uwzględnić podczas odbioru technicznego nowych lub zmodyfikowanych maszyn? Jakie aspekty bezpieczeństwa należy wziąć pod uwagę podczas zakupu nowej maszyny? W trakcie szkolenia analizowany jest cały cykl eksploatacji maszyn – począwszy od zakupu, po wycofanie z eksploatacji lub usunięcie maszyny. Innym istotnym elementem poruszanym na szkoleniu jest sposób tworzenia dokumentacji technicznej z punktu widzenia bezpieczeństwa. Dowiesz się więcej o aspektach wymaganych podczas użytkowania maszyny w nowych miejscach. Jest to szczególnie ważne w przypadku maszyn oddawanych do użytku w innym kraju lub w warunkach innej struktury prawnej.

Poziom podstawowy specjalistyczny

Zagadnienia

 • Zarządzanie ryzykiem i powiązane koszty
 • Rola i zakres obowiązków wszystkich osób zaangażowanych w proces zakupu
 • Strategia zakupu: Należyta staranność dostawcy
 • Specyfikacje maszyny (specyfikacja dokumentów, specyfikacja wymagań)
 • Identyfikacja dostawców
 • Przygotowanie kontraktu, procedura kontraktu
 • Przekazanie maszyny/proces akceptacji przed zakupem
 • Zakup używanego sprzętu
 • Transgraniczne użytkowanie maszyny
 • Model analizy koszt-korzyść

Grupa docelowa

 • Inżynierowie utrzymania ruchu
 • Menedżerowie ds. technicznych
 • Specjaliści ds. bezpieczeństwa i higieny pracy
 • Specjaliści ds. zakupów i CAPEX/OPEX
 • Projektanci
 • Planiści
 • Integratorzy systemów

Korzyści dla użytkowników

 • Skorzystaj z  praktycznej wiedzy dotyczącej zakupu maszyn.
 • Otrzymasz zalecenia dotyczące prawnych aspektów zabezpieczenia przed maszynami obarczonymi usterkami.
Kontakt

Pilz Polska Sp. z o.o.
ul. Ruchliwa 15
02-182 Warszawa
Polska

Telefon: +48 22 884 71 00
E-mail: info@pilz.pl

Zamówienia

Telefon: +48 22 573 28 66
E-mail: order@pilz.pl