Polska | polski

CECE – Certified Expert in CE Marking (Certified Expert in CE Marking)

Cel

Uczestnicząc w szkoleniu CECE poświęconym oznakowaniu CE, masz możliwość zdobycia najwyższej możliwej kwalifikacji w tej dziedzinie. Częścią szkolenia jest szczegółowe wyjaśnienie procesu oznakowania CE. Obejmuje poszczególne etapy od oceny ryzyka do umieszczenia znaku CE, z wykorzystaniem wirtualnego modelu maszyny. Model ukazuje różnice w procedurach dla maszyn nieukończonych, kompletnych i połączonych, a także wzajemnie połączonych. Podstawą spełnienia wszystkich wymagań jest dyrektywa maszynowa 2006/42/WE. Kompletna kwalifikacja CECE certyfikowana przez TÜV NORD. Po zaliczeniu egzaminu otrzymasz uznawany na całym świecie certyfikat TÜV oraz tytuł „CECE – Certified Expert in CE Marking”.

Poziom ekspercki

Zagadnienia

Stan prawny bezpieczeństwa maszyn w Europie

 • Dyrektywy dotyczące oznakowania CE
 • 6 kroków do oznakowania CE
 • Rola i zakres obowiązków importerów/dystrybutorów, operatorów, producentów maszyn i ich upoważnionych przedstawicieli

Warunki określone przez ramy prawne

 • Szczegóły dyrektywy maszynowej: Struktura, zakres, wyłączenia
 • Dodatkowe istotne dyrektywy, np. dyrektywy EMC lub ATEX

Definicje wymagań

 • Zdefiniowanie podstawowych warunków
 • Zastosowanie norm, specyfikacji technicznych, dyrektyw, ocen ryzyka itd.

Procedura oceny zgodności

 • Elementy procesu oceny zgodności
 • Wykorzystanie organów kontrolnych

Sprawdzenie zgodności

 • Faza projektowania
 • Faza produkcji
 • Weryfikacja

Dokumentacja techniczna

 • Wymagania i zestawienie dokumentów technicznych
 • Deklaracja zgodności i jej wdrażanie
 • Umieszczanie i wykorzystywanie znaku CE

Zagadnienia dodatkowe

 • Oznakowanie CE zespołów maszyn
 • Procedura w przypadku istotnych zmian wprowadzonych do maszyny
 • Upoważnieni przedstawiciele: Wymagania i zakres obowiązków
 • Ćwiczenia praktyczne i dyskusje na zakończenie każdego modułu.

Grupa docelowa

Szkolenie skierowane jest w szczególności do producentów maszyn, importerów maszyn i integratorów posiadających specjalne uprawnienia w zakresie nadawania znaku CE. Jest ono skierowane również do osób odpowiedzialnych za bezpieczeństwo maszyn w zakładzie, w szczególności:

 • Projektantów maszyn
 • Planistów
 • Integratorów systemów
 • Specjalistów ds. bezpieczeństwa
 • Wszystkich osób zaangażowanych w proces oznakowania CE

Wymagania

Wymagania dotyczące udziału w szkoleniu

 • Udział w szkoleniu „Podstawy oznakowania CE” lub
 • szkoleniu „Kompletny proces CE proces zgodnie z wymaganiami dyrektywy maszynowej" w ciągu ostatnich 2 lat lub
 • tytuł CMSE – Certified Machinery Safety Expert

Uwaga

Treść szkolenia jest została sformułowana dla osób, które bezpośrednio lub pośrednio są odpowiedzialne za procesy oznakowania CE. Szkolenie kończy się egzaminem. Po jego zaliczeniu otrzymasz uznawany na całym świecie certyfikat TÜV NORD oraz tytuł „CECE – Certified Expert in CE Marking”. Certyfikat ważny jest przez okres czterech lat, przy czym może zostać przedłużony o następne cztery lata poprzez udział w recertyfikacji.

Szczegóły szkolenia

Numery zamówienia 1T000127
Czas trwania 2 dni
9-17
Maksymalna liczba uczestników 15 osób
Cena netto 1000 EUR
Dalsze informacje W sprawie szczegółowej oferty prosimy o kontakt: akademiapilz@pilz.pl
Training Form Otwarte
Terminy szkoleń
06.10.2020 - 07.10.2020
Kontakt

Pilz Polska Sp. z o.o.
ul. Ruchliwa 15
02-182 Warszawa
Polska

Telefon: +48 22 884 71 00
E-mail: info@pilz.pl

Zamówienia

Telefon: +48 22 573 28 66
E-mail: order@pilz.pl