Polska | polski

Bezpieczeństwo elektryczne maszyn (PN-EN 60204)

Cel

Celem szkolenia jest zaznajomienie uczestników z zagadnieniami dotyczącymi bezpieczeństwa elektrycznego instalacji i maszyn. Zapoznanie uczestników z wymaganiami normy PN-EN IEC 60204-1 w odniesieniu do bezpieczeństwa elektrycznego maszyn. Na szkoleniu dowiesz się, co należy uwzględnić w planowaniu, projektowaniu i konserwacji urządzeń elektrycznych, elektronicznych i programowalnych urządzeń elektronicznych oraz systemów maszyn.

Poziom zaawansowany

Zagadnienia

 • Przegląd norm dotyczących bezpiecznego projektowania instalacji i maszyn
 • Wymagania dla instalacji elektrycznych
 • Zagrożenia elektryczne/środki zabezpieczające przed porażeniem elektrycznym
 • Przykłady sprawdzonych rodzajów okablowania
 • Wymagania dotyczące interfejsu operatorskiego oraz funkcji i urządzeń do sterowania maszynami
 • Wymagania dotyczące lokalizacji i montażu jednostek sterujących
 • Walidacja i weryfikacja

Grupa docelowa

 • Elektrycy
 • Automatycy
 • Osoby odpowiedzialne za kontrolę instalacji elektrycznej
 • Projektanci maszyn
 •  

Korzyści dla użytkowników

 • Zrozumienie zakresu wyposażenia elektrycznego objętego normą IEC 60204.
 • Poznanie ogólnych i szczegółowych wymagań norm w zakresie bezpieczeństwa maszyn od strony elektrycznej.
 • Poznanie szczegółowych wymagań dla funkcji sterowania, urządzeń sterujących, szaf sterowniczych biorąc pod uwagę interfejs człowiek – maszyna.
 • Poznanie wymagań w zakresie dokumentacji technicznej i powykonawczej w celu weryfikacji, że maszyna lub ich zespół jest bezpieczny.
 • Zapoznanie się ze sprawdzonymi metodami projektowania szaf elektrycznych

Warszawa

Numery zamówienia 1T000058
Czas trwania 8 godz.
Maksymalna liczba uczestników 10 osób
Cena netto 799 PLN
Dalsze informacje Szkolenie może odbyć się również w siedzibie zamawiającego.
W sprawie szczegółowej oferty prosimy o kontakt: akademiapilz@pilz.pl
Training Form
Terminy szkoleń
Na żądanie
Kontakt

Pilz Polska Sp. z o.o.
ul. Ruchliwa 15
02-182 Warszawa
Polska

Telefon: +48 22 884 71 00
E-mail: info@pilz.pl

Zamówienia

Telefon: +48 22 573 28 66
E-mail: order@pilz.pl