Polska | polski

Podstawy bezpieczeństwa maszyn

Grupa docelowa

Celem szkolenia jest przedstawienie podstawowej wiedzy z zakresu bezpieczeństwa maszyn. W trakcie szkolenia poruszone zostaną kwestie odpowiedzialności producenta za produkt a użytkownika za stan maszyn i urządzeń. Szkolenie buduje również w uczestnikach poczucie obowiązku wykonywania swoich czynności z zachowaniem zasad bezpieczeństwa.

Wprowadzenie

Zagadnienia

 • Dyrektywa Maszynowa 2006/42/WE oraz wprowadzenie do norm zharmonizowanych
 • Rozporządzenia dotyczące maszyn
 • Zakres odpowiedzialności prawnej użytkownika maszyn- Dyrektywa 2009/104/WE
 • Bezpieczna obsługa i naprawa maszyn
 • Modernizacje maszyn – kiedy należy ponownie oznakować znakiem CE?
 • Środki redukcji ryzyka – przegląd i sposób ich doboru

Grupa docelowa

 • Osoby odpowiedzialne za odbiór maszyn
 • Projektanci
 • Menedżerowie projektu
 • Planiści

Uwaga

Korzyści dla użytkowników

 • Zdobycie podstawowej wiedzy z zakresu bezpieczeństwa maszyn i Dyrektyw UE
 • Zrozumienie zakresu odpowiedzialności producenta i użytkownika maszyn
 • Uwrażliwienie uczestnika na kwestie odpowiedzialności za bezpieczeństwo swoje i innych podczas obsługi maszyn, naprawy i konserwacji.

Szczegóły szkolenia

Numery zamówienia 1T000013
Czas trwania 8 godzin
8.30-16.30
Maksymalna liczba uczestników 10 osób
Cena netto 799 PLN
Dalsze informacje Szkolenie może odbyć się również w siedzibie zamawiającego.
W sprawie szczegółowej oferty prosimy o kontakt: akademiapilz@pilz.pl
Training Form Otwarte
Terminy szkoleń
01.12.2020 - 01.12.2020
Kontakt

Pilz Polska Sp. z o.o.
ul. Ruchliwa 15
02-182 Warszawa
Polska

Telefon: +48 22 884 71 00
E-mail: info@pilz.pl

Zamówienia

Telefon: +48 22 573 28 66
E-mail: order@pilz.pl