Polska | polski

Bezpieczeństwo służb utrzymania ruchu – jak bezpiecznie i odpowiedzialnie naprawiać maszyny

Celem szkolenia jest przedstawienie przepisów prawa, które mają zastosowanie dla osób pracujących na stanowiskach kierowniczych oraz techniczno-inżynie¬ryjnych w działach utrzymania ruchu oraz podkreślenie znaczenia odpowiedzialności za wykonywaną pracę.
Szkolenie pozwoli zrozumieć wymagania, obowiązki i procedury, mające na celu wykonanie naprawy w sposób bezpieczny. Ułatwi także zbudowanie poczucia odpowiedzialności za wykonywaną pracę w aspekcie bezpieczeństwa osób, które na co dzień pracują przy obsłudze maszyn.

Zagadnienia

 •     Zakres odpowiedzialności prawnej związanej z maszynami i ich naprawą
 •     Zakres stosowania przez pracodawców dyrektyw dotyczących wymagań minimalnych i zasadniczych
 •     Modernizacja maszyn – kiedy należy przeprowadzić procedurę oceny zgodności i oznakować maszynę znakiem CE?
 •     Wymagania prawne związane z konserwacją, naprawami i przeglądami
 •     Ocena ryzyka a konserwacja i naprawy maszyn
 •     Wymagania stawiane środkom redukcji ryzyka
 •     Bezpieczeństwo związane z wyposażeniem elektrycznym maszyn
 •     Naprawa maszyn w kontekście systemów sterowania
 •     System LOTO dla działu utrzymania ruchu
 •     Wnioski, dyskusja, podsumowanie

Grupa docelowa

 • Personel techniczny działów utrzymania ruchu.
 • Kierownicy służb utrzymania ruchu i osoby odpowiedzialne za dopuszczenie maszyn do pracy.

Siedziba Pilz Polska

Numery zamówienia 192351-0
Czas trwania 2 dni - 16 godzin
Maksymalna liczba uczestników 10 osób
Cena netto 1499 PLN/osobę
Dalsze informacje *W cenę szkolenia wliczone są: całodzienne wyżywienie, serwis kawowy, uroczysta kolacja integracyjna, materiały szkoleniowe, wsparcie techniczne przez okres 1 miesiąca po zakończeniu szkolenia.
Training Form
Terminy szkoleń
Na żądanie
Zamówienia

Telefon: +48 22 573 28 66
E-mail: order@pilz.pl

Zamówienia

Telefon: +48 22 573 28 66
E-mail: order@pilz.pl