Polska | polski

Praktyczne sposoby oceny i redukcji ryzyka - warsztaty praktyczne w Twoim zakładzie

Szkolenie przedstawia proces oceny i redukcji ryzyka związanego z zagrożeniami występującymi na maszynach. Uczestnicy poprzez praktyczne przykłady zostaną zapoznani z metodami oceny ryzyka oraz sposobami zapobiegania zagrożeniom stwarzanym przez maszyny. Część szkolenia obywa się na terenie zakładu przy wybranej maszynie, gdzie uczestnicy samodzielnie przeprowadzają proces oceny ryzyka oraz wybierają środki redukcji. Szkolenie kończy się sformułowaniem wniosków z wizyty obiektowej.

 

 

Zagadnienia

 • Dyrektywa Maszynowa 2006/42/WE oraz wprowadzenie do norm zharmonizowanych
 • Typy Norm A, B, C
 • Podstawy oceny ryzyka według PN-EN ISO 12100
 • Środki redukcji ryzyka, w tym:
  • Wymagania dla osłon bezpieczeństwa – nowa norma PN-EN ISO 14120 oraz Dyrektywa Maszynowa 2006/42/WE
  • Przykłady Odległości bezpieczeństwa (PN-EN ISO 13857)
  • Podstawowe wymagania dotyczące urządzeń ochronnych
  • Kurtyny świetlne oraz wyznaczanie miejsca ich zainstalowania
  • Czujniki bezpieczeństwa osłon
  • Urządzenia sterowania oburęcznego
 • Bezpieczeństwo elektryczne według PN-EN 60204-1
 • Projektowanie systemów sterowania według PN-EN ISO 13849-1
 • Warszaty praktyczne - ocena ryzyka maszyny
 • Dyskusja

Grupa docelowa

Personel Utrzymania Ruchu, Osoby odpowiedzialne za modernizację maszyn i urządzeń, Działy BHP związane z bezpieczeństwem maszyn, Projektanci.

Siedziba zamawiającego

Numery zamówienia 179959-0
Czas trwania 2 dni
Wykłady połączone z oceną ryzyka przy wybranej maszynie
Maksymalna liczba uczestników 10 osób
Cena netto 7900 PLN
Dalsze informacje W sprawie szczegółowej oferty prosimy o kontakt: akademiapilz@pilz.pl
Training Form
Terminy szkoleń
Na żądanie
Kontakt

Pilz Polska Sp. z o.o.
ul. Ruchliwa 15
02-182 Warszawa
Polska

Telefon: +48 22 884 71 00
E-mail: info@pilz.pl

Akademia Pilz

Telefon: +48 22 573 28 80
E-mail: akademiapilz@pilz.pl