Polska | polski

Wymagania bezpieczeństwa przy budowie i modernizacji maszyn – Dyrektywa Maszynowa 2006/42/EC

Od 29.12.2009 roku obowiązuje Dyrektywa Maszynowa 2006/42/WE, dotycząca wszystkich maszyn wprowadzanych na rynek Europejski, niezależnie od tego, czy są to maszyny nowe, czy stare, ale znacznie zmodyfikowane, czy też importowane do Unii Europejskiej. Określa ona jakie wymagania musi spełnić maszyna, aby została dopuszczona do obrotu na rynku wspólnoty. Wymagania zawarte w Załączniku 1 Dyrektywy dotyczą takich aspektów bezpieczeństwa jak: ergonomia pracy,  zagrożenia mechaniczne, elektryczne, błędy, systemy sterowania maszyny oraz hałas. Celem szkolenia jest przedstawienie wymagań stawianych maszynom w zakresie konstrukcji, obsługi, ergonomii pracy, układów sterowania oraz układów zatrzymania awaryjnego zgodnie z Dyrektywą Maszynową oraz wymogami oznaczenia CE i wprowadzenia maszyn na rynek Europejski.

Zagadnienia

 • Maszyna
 • Maszyna nieukończona
 • Maszyny Zespolone …
 • Modernizacja maszyn – Czy trzeba ponownie certyfikować znakiem CE?
 • Procedury zapewniania zgodności
 • Załącznik I - Wymagania Zasadnicze
 • Ocena ryzyka
 • Stanowisko operatora
 • Układy sterowania
 • Uruchamianie i zatrzymanie
 • Zatrzymanie awaryjne
 • Zabezpieczenia (stałe, ruchome)
 • Instrukcje obsługi
 • Jak powinna wyglądać Deklaracja zgodności?
 • Wymagania dokumentacji, co powinno się w niej znaleźć?

Grupa docelowa

Personel techniczny odpowiedzialny za zgodność maszyn z wymogami bezpieczeństwa – Projektanci, Konserwatorzy,Pracownicy Służby BHP, Inżynierowie i Kierownicy Utrzymania Ruchu.
Personel odpowiedzialny za odbiór, oddanie do użytku maszyn nowych lub importowanych – Personel Działu Zakupów, Inżynierowie Projektu, Kierownicy Produkcji

Kontakt

Pilz Polska Sp. z o.o.
ul. Ruchliwa 15
02-182 Warszawa
Polska

Telefon: +48 22 884 71 00
E-mail: info@pilz.pl

Akademia Pilz

Telefon: +48 22 573 28 80
E-mail: akademiapilz@pilz.pl