Polska | polski

Bezpieczeństwo stanowisk zrobotyzowanych

Celem szkolenia jest zapoznanie projektantów stanowisk zrobotyzowanych oraz osób obsługujących takie stanowiska z praktycznymi sposobami redukcji ryzyka występującego przy pracy z robotami. Przedstawia sposoby zminimalizowania ryzyka poprzez odpowiedni projekt stanowiska, dodatkowe urządzenia ochronne oraz właściwą obsługę i konserwację. Pozwala także zapoznać użytkownika z zagrożeniami stwarzanymi przez roboty oraz sposobami projektowania stanowisk zrobotyzowanych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz normami, a tym samym zaprojektowania bezpiecznego stanowiska zrobotyzowanego.

Zagadnienia

  • Zdefiniowanie zagrożeń jakie mogą występować przy obsłudze, naprawie, konserwacji, programowaniu oraz czyszczeniu stanowiska zrobotyzowanego
  • Szacowanie ryzyka
  • Przestrzeń maksymalna i ograniczona robota
  • Limitowanie ruchów robota poprzez blokady i bezpieczne oprogramowanie
  • Metody zabezpieczenia personelu od zidentyfikowanych zagrożeń
  • Metody prawidłowego wygrodzenia robota
  • Właściwe przeprowadzenie naprawy
  • Dodatkowe urządzenia ochronne
  • Zagadnienia nieoczekiwanego uruchomienia
  • Tryby pracy

Grupa docelowa

Pracownicy techniczni odpowiedzialni za utrzymanie zgodności systemów zrobotyzowanych, w tym projektanci maszyn. Integratorzy systemów zrobotyzowanych. Pracownicy odpowiadający za konserwację maszyn. Pracownicy służb BHP

Kontakt

Pilz Polska Sp. z o.o.
ul. Ruchliwa 15
02-182 Warszawa
Polska

Telefon: +48 22 884 71 00
E-mail: info@pilz.pl

Akademia Pilz

Telefon: +48 22 573 28 80
E-mail: akademiapilz@pilz.pl