Polska | polski

Sterownik PSS4000 - diagnostyka i serwis

Szkolenie jest wprowadzeniem do systemu sterowania PSS4000 i środowiska programowania PAS4000. W jego trakcie omówiona zostanie zarówno struktura sprzętowa, jak i programowanie, a także diagnostyka kompletnego systemu sterowania. Po jego ukończeniu uczestnik będzie posiadał wiedzę, niezbędną do zaprojektowania układu sterowania w oparciu o system PSS4000, samodzielnej konfiguracji sprzętowej sterownika i wysp rozproszonych, programowania nowego systemu oraz modyfikacji istniejącego układu, tworzenia komunikacji z innymi systemami automatyki wykorzystując dostępne protokoły, pełnej diagnostyki systemu na etapie programowania, uruchomienia i serwisowania maszyny.

Zagadnienia:

 • Wymagania zawarte w normach dotyczących projektowania układów bezpieczeństwa
 • Struktura sprzętowa systemu
 • Instalacja i podłączenie
 • Bezpieczna komunikacja SafetyNET p.
 • Oprogramowanie PAS4000
 • Prace serwisowe z projektem
 • Struktura programu i języki programowania
 • Programowanie w praktyce
 • Komunikacja zewnętrzna
 • Licencjonowanie projektu
 • Diagnostyka systemu oraz wizualizacja diagnostyczna

Grupa docelowa

 • Projektanci i programiści systemów sterowania
 • Inżynierowie automatycy i elektrycy
 • Inżynierowie utrzymania ruchu
Kontakt

Pilz Polska Sp. z o.o.
ul. Ruchliwa 15
02-182 Warszawa
Polska

Telefon: +48 22 884 71 00
E-mail: info@pilz.pl

Akademia Pilz

Telefon: +48 22 573 28 80
E-mail: akademiapilz@pilz.pl