Polska | polski

PSS3000 - szkolenie podstawowe

Zapoznanie z systemem PSS3000 – sposobem konfiguracji sprzętowej i programowaniem oraz diagnostyką. Na szkoleniu uczestnik zapozna się z systemami PSS od strony sprzętowej i programowej oraz uzyska wiedzę pozwalającą na diagnostykę i serwis sterowników PSS3000 oraz na tworzenie oprogramowania.

 

Zagadnienia:

-          Wymagania prawne dla maszyn na podstawie Dyrektywy Maszynowej 2006/42

-          Wymagania zawarte w normach dotyczących projektowania układów bezpieczeństwa

-          Sterowniki rodziny PSS (modułowe i kompaktowe)

-          Moduły sieci SafetyBus p

-          Narzędzie PSS Win-Pro, SBp Configurator, PSSuniversal Assistant

-          Koncepcja programowa

-          Diagnostyka i serwis sterowników PSS

-          Tworzenie programu

Grupa docelowa

Projektanci - Inżynierowie Elektrycy, Mechanicy, Automatycy.

Personel techniczny odpowiedzialny za utrzymanie ruchu – Automatycy, Elektrycy.

Siedziba Pilz Polska/Siedziba zamawiającego

Numery zamówienia PPL 002T
Czas trwania Szkolenie jednodniowe
Maksymalna liczba uczestników Maksymalna liczba uczestników wynosi 8 osób.
Cena netto 5000 PLN
Dalsze informacje
Training Form
Terminy szkoleń
Na żądanie
Kontakt

Pilz Polska Sp. z o.o.
ul. Ruchliwa 15
02-182 Warszawa
Polska

Telefon: +48 22 884 71 00
E-mail: info@pilz.pl

Akademia Pilz

Telefon: +48 22 573 28 80
E-mail: akademiapilz@pilz.pl