Polska | polski

Koncepcja bezpieczeństwa w bezpieczeństwie maszyn

Drugi krok w kierunku bezpieczeństwa maszyn: Koncepcja bezpieczeństwa

Koncepcja bezpieczeństwa w bezpieczeństwie maszyn

Skuteczna koncepcja wymaga inteligentnych i oszczędnych rozwiązań. Według nas urządzenia zabezpieczające nie są konkurencją dla produktywności. Koncepcja Pilz przewiduje połączenie bezpieczeństwa i produktywności.

Przy czym kwestią decydującą jest, aby koncepcja bezpieczeństwa była opracowywana w ścisłej współpracy z naszymi klientami w celu optymalizacji kosztów realizacji, współdziałania na linii pracownicy - maszyny, produktywności i zakresu prac konserwacyjnych. Bazując na wynikach analizy ryzyka prezentujemy szczegółowe rozwiązania zapewniające bezpieczeństwo urządzeń zgodnie z najnowszymi zasadami techniki.

"Dzięki usługom firmy Pilz udało nam się wspólnie zrealizować w praktyce wymagania bezpieczeństwa dotyczące naszych maszyn przy zachowaniu wysokiej jakości."

Michael Pruggmayer, kierownik obszaru, EBZ GmbH Fuel Cells & Process Technology

Pilz - Państwa partner w dziedzinie koncepcji bezpieczeństwa i bezpieczeństwa maszyn

Nasi pracownicy posiadają zarówno ugruntowaną wiedzę techniczną w zakresie obowiązujących przepisów prawnych, dyrektyw i norm, jak również w zakresie odpowiednich technologii bezpieczeństwa. Dzięki naszemu praktycznemu doświadczeniu w realizacji koncepcji bezpieczeństwa gwarantujemy zgodność i bezpieczeństwo oraz równocześnie minimalizujemy kompleksowość i koszty. Podstawowym wymaganiem jest określenie performance level (PL) lub safety integrity level (SIL).

Koncepcja bezpieczeństwa firmy Pilz zawiera

  • opracowanie mechanicznych, elektrycznych i innych inżynierskich rozwiązań dla bezpieczeństwa Państwa maszyn
  • zastosowanie norm i dyrektyw zgodnie z najnowszymi zasadami technicznymi
  • określenie safety integrity level (SIL) i performance level (PL), jeżeli stosowane są systemy sterowania w odniesieniu do bezpieczeństwa
  • uwzględnienie dyspozycyjności maszyn i produktywności poprzez integrację bezpieczeństwa

Państwa korzyści w obszarze bezpieczeństwa maszyn poprzez integrację systemową

  • Czerpcie korzyści dzięki naszemu praktycznemu doświadczeniu inżynierskiemu
  • Usprawnijcie produktywność dzięki zintegrowanemu bezpieczeństwu
  • Zapewnijcie utrzymanie bezpieczeństwa przy równoczesnej redukcji kompleksowości i kosztów
  • Zapewnijcie utworzenie najlepszej koncepcji bezpieczeństwa dla swoich wymagań dzięki temu, że opracuje ją zespół interdyscyplinarny
Kontakt

Pilz Polska Sp. z o.o.
ul. Ruchliwa 15
02-182 Warszawa
Polska

Telefon: +48 22 884 71 00
E-mail: info@pilz.pl

Zamówienia

Telefon: +48 22 573 28 66
E-mail: order@pilz.pl