Polska | polski

Analiza bezpieczeństwa parku maszynowego

Bezpieczeństwo maszyn poprzez analizę bezpieczeństwa parku maszyn

Analiza bezpieczeństwa parku maszynowego

W ramach dzisiejszej konkurencji urządzenia produkcyjne są poddawane ciągłym zmianom. Nowe produkty mogą spowodować konieczność przebudowy maszyn. Użytkownicy oraz inspektorzy ds. bezpieczeństwa stoją przed wyzwaniem zarządzania i realizacji bezpieczeństwa maszyn. Analiza bezpieczeństwa parku maszynowego opisuje sumarycznie aktualny stan bezpieczeństwa maszyn i urządzeń.

 

Pilz – Państwa partner w dziedzinie analizy bezpieczeństwa parku maszynowego i bezpieczeństwa maszyn

Nasza usługa zawiera sprawdzenie na miejscu i ocenę oraz prezentację wyników. Wraz z Państwa personelem obsługującym i konserwującym analizujemy pracę maszyn, aby określić istotne zagrożenia. Na podstawie naszej analizy bezpieczeństwa pokazujemy, jakie dalsze środki są konieczne do utrzymania wymagań prawnych.

Analiza bezpieczeństwa parku maszynowego firmy Pilz zawiera

  • analiza bezpieczeństwa najważniejszych braków i zgodności poszczególnych maszyn
  • ocena istniejących środków w celu minimalizacji ryzyka
  • ocena zgodności maszyn z obowiązującymi przepisami
  • zalecania koniecznych środków zmiany konstrukcji według priorytetu
  • utworzenie dyrektyw dla wymagań kosztowych w celu poprawy bezpieczeństwa maszyn

 

Państwa korzyści w bezpieczeństwie maszyny dzięki analizie bezpieczeństwa parku maszynowego

  • Zdobądźcie przegląd całej instalacji i odkryjcie możliwe, nieznane ryzyko dla bezpieczeństwa
  • Zestawcie koszty bezpieczeństwa maszyn, uporządkowane zgodnie z hierarchią ryzyka
  • Zadbajcie jako pracodawca o bezpieczeństwo swoich pracowników poprzez analizę bezpieczeństwa
  • Odkryjcie porównywalne koncepcje bezpieczeństwa swoich urządzeń w różnych krajach

 

Kontakt

Pilz Polska Sp. z o.o.
ul. Ruchliwa 15
02-182 Warszawa
Polska

Telefon: +48 22 884 71 00
E-mail: info@pilz.pl

Zamówienia

Telefon: +48 22 573 28 66
E-mail: order@pilz.pl