Polska | polski

Lock Out Tag Out (LOTO): program dla niebezpiecznej energii

Nasz serwis dla bezpieczeństwa

Lock Out Tag Out (LOTO): program dla niebezpiecznej energii

Jest wiele źródeł energii, które mogą stanowić potencjalne ryzyko dla pracowników w przemyśle. Z tego powodu amerykańska dyrektywa krajowa 29 CFR 1910.147 i europejskie normy o ochronie miejsca pracy wymagają, aby maszyny i pozostałe wyposażenie robocze były odcinane od dopływu energii i zabezpieczane w taki sposób, aby ich niezamierzone załączenie nie było możliwe.

LOTO - coraz bardziej popularne na całym świecie

Zastosowanie programów LOTO zyskuje coraz bardziej na popularności i nie jest już postrzegane jako tylko amerykańskie rozwiązanie bezpieczeństwa. Rosnąca liczba przedsiębiorstw stosujących procedurę LOTO pokazuje, że przemysł wprowadza swoje zabezpieczenia wzorując się na najlepszych przykładach praktycznych.

Pilz – Państwa partner dla usług Lock Out Tag Out

Zgodnie z ustawodawstwem europejskim program LOTO na stanowisku pracy nie jest wprawdzie obowiązkowy, jednakże istnieją specjalne wymagania prawne, które najszybciej można zrealizować stosując procedurę LOTO. Powinna być ona zgodna z ustawodawstwem amerykańskim 29 CFR 1910.147 i przewiduje, że przedsiębiorstwo musi spełnić następujące wymagania:

1. Rozwój całościowej strategii LOTO
2. Sporządzenie listy maszyn wymagających procedury LOTO.
3. Zapewnienie dostępności całego koniecznego wyposażenia do blokady i oznaczenia maszyny
4. Stworzenie procedury LOTO dla oznaczonych maszyn
5. Szkolenie personelu w rozpoznawaniu niebezpiecznych energii w procedurze LOTO

Pilz oferuje kompletny pakiet dla systemu Lock Out Tag Out, składający się dwóch poziomów: analizy programu Lock Out Tag Out i zaprojektowania procedury LOTO. Obydwa rozwiązania połączone zostają w praktycznym pakiecie, który dostosowany jest do wymagań klienta.

W ramach systemu Lock Out Tag Out firma Pilz:

  • opracuje dostosowaną do klienta procedurę LOTO, pozwalającą na bezpieczne sterowanie niebezpiecznych energii
  • dokona analizy istniejących instalacji i procedur
  • utworzy nowe procedury zgodne z wymaganiami prawnymi
  • zamontuje na instalacji jednoznaczne tablice LOTO
  • utworzy alternatywy dla pracy na maszynach, w przypadku których nie jest wymagane odcięcie całego dopływu energii przy drobnych pracach konserwacyjnych

Zalety systemu Lock Out Tag Out

  • Klient korzysta z prostego, bezpiecznego i efektywnego sposobu realizacji LOTO
  • Klient wykorzystuje w swojej instalacji specjalnie dobraną procedurę, zaprojektowaną przez Pilz
  • Dokładne oznaczenie prac konserwacyjnych tam, gdzie stosowane są alternatywne środki bezpieczeństwa, względnie instalacja zostaje częściowo wyłączona
  • Podniesienie produktywności dzięki naszym usługom w zakresie LOTO
Kontakt

Pilz Polska Sp. z o.o.
ul. Ruchliwa 15
02-182 Warszawa
Polska

Telefon: +48 22 884 71 00
E-mail: info@pilz.pl

Zamówienia

Telefon: +48 22 573 28 66
E-mail: order@pilz.pl