Polska | polski

Międzynarodowa ocena zgodności – USA

Życzymy przyjemnej podróży! Zgodność maszyn z wymogami obowiązującymi w USA.

Życzymy przyjemnej podróży! Zgodność maszyn z wymogami obowiązującymi w USA.

Maszyny importowane do USA i/lub wprowadzane do eksploatacji w tym kraju podlegają szczegółowym wymogom, które mogą różnić się w zależności od stanu lub regionu. Zgodność ze standardami OSHA (Occupational Safety and Health Administration) lub UL stanowi wymóg warunkujący dopuszczenie maszyny do użytku na terenie USA. Dotyczy to zarówno urządzeń nowych, jak i używanych, modyfikowanych lub rozbudowywanych.

Producent, aby sprzedawać maszyny w USA musi zadbać o to, aby wszystkie wymagania dotyczące bezpieczeństwa zostały spełnione już na etapie projektowym. Zapewnia to sprawny przebieg procesu uzyskiwania zezwolenia na użytkowanie w miejscu instalacji maszyn.

Operatorzy maszyn w USA mają natomiast obowiązek zapewnić bezpieczeństwo prac wykonywanych na danej maszynie. Obejmuje to między innymi opracowanie systemu LoTo.

Pomagamy dostarczyć dokumentację wymaganą przez lokalne organy dopuszczające maszynę do użytku na terytorium USA.

Zapewniamy wsparcie już na etapie projektowym, oceniając konstrukcję maszyny zwłaszcza w kontekście wymogów amerykańskich w zakresie elektryki. Następnie podejmujemy wszystkie niezbędne czynności – od oceny ryzyka i przygotowania procedury LoTo aż po walidację zgodności z przepisami obowiązującymi w USA.

IC-USA

Oferujemy usługi pozwalające zapewnić zgodność maszyn z wymogami obowiązującymi w USA:

Pomagamy w zapewnieniu zgodności z wymogami obowiązującymi w USA.

* NFPA = National Fire Protection Association Norma NFPA79 określa wymagania dotyczące elektrycznych urządzeń przemysłowych w USA.

OSHA (Occupational Safety and Health Administration)

OSHA (Occupational Safety and Health Administration)

Amerykański organ odpowiada za bezpieczeństwo i higienę w miejscu pracy. Wymogi określone przez OSHA obowiązują wszystkich pracodawców/operatorów maszyn w USA. Zgodność z obowiązującymi przepisami jest weryfikowana podczas regularnych kontroli zakładowych.

OSHA wymaga, aby określone produkty elektryczne były zatwierdzone do użytku przez laboratoria NRTL.

NRTL (Nationally Recognized Testing Laboratory)

NRTL (Nationally Recognized Testing Laboratory)

NRTL są jednostkami notyfikowanymi oficjalnie uznanymi przez OSHA. Zajmują się oceną, badaniami i certyfikacją maszyn, które mają być docelowo wykorzystywane na terenie USA. Jednostka NRTL potwierdza, że dany produkt jest dopuszczony do obrotu i ma być odpowiednio oznakowany (np. logo UL lub TÜV).

Korzyści w skrócie

  • Oszczędność czasu i kosztów: Zapewniamy zgodność ze wszystkimi wymogami obowiązującymi w USA już na etapie projektowania danej maszyny.
  • Sprawne uzyskanie dopuszczenia/zezwolenia na użytkowanie od lokalnych organów na bazie kompletnej i zgodnej ze standardami dokumentacji.
  • Kompleksowa obsługa: Nasi pracownicy zapewniają kompleksowe wsparcie w projekcie, a także koordynują działania z ekspertami w USA.
  • Znajomość przepisów: Nasi specjaliści w USA znają aktualne wymogi zawarte w odpowiednich standardach i dyrektywach.
  • Optymalizacja procesów związanych z dokumentacją: Dostarczamy wszystkie niezbędne dokumenty – nawet jeśli maszyny mają być produkowane lub wprowadzane do eksploatacji w różnych lokalizacjach.
Kontakt

Pilz Polska Sp. z o.o.
ul. Ruchliwa 15
02-182 Warszawa
Polska

Telefon: +48 22 884 71 00
E-mail: info@pilz.pl

Zamówienia

Telefon: +48 22 573 28 66
E-mail: order@pilz.pl