Polska | polski

Oznaczenie CE

Certyfikacja bezpieczeństwa maszyn przy pomocy oznaczenia CE

Oznaczenie CE

Od 1.1.1995r. producenci są zobowiązani do przeprowadzania w swoich maszynach procesów oceny zgodności. Poprzez umieszczenie oznaczenia CE producent potwierdza, iż maszyna lub urządzenie spełnia wszystkie konieczne wymagania dotyczące bezpieczeństwa i ochrony zdrowia dyrektywy maszynowej 2006/42/WE. Wszystkie maszyny, które są importowane z krajów spoza UE, niezależnie od roku budowy wymagają oznaczenia CE.

Jeżeli maszyny już posiadające certyfikat CE są łączone w grupę maszyn (instalacja), należy przeprowadzić proces oceny zgodności wraz z oznaczeniem CE dla całej instalacji.

Jeżeli maszyny już posiadające certyfikat CE są łączone w grupę maszyn (instalacja), należy przeprowadzić proces oceny zgodności wraz z oznaczeniem CE dla całej instalacji.

"Firma Pilz przeprowadziła u nas całe postępowanie dotyczące zgodności, od oceny ryzyka poprzez koncepcję bezpieczeństwa, projektowanie bezpieczeństwa, integrację systemu z walidacją aż do certyfikacji CE. Otrzymaliśmy bardzo dobre doradztwo ze strony fachowego zespołu, który pomyślnie przeprowadził cały projekt."

Wolfgang Zeidler, kierownik obsługi technicznej, Flanschenwerk Bebitz GmbH

Pilz - Państwa partner w dziedzinie oznaczenia CE i bezpieczeństwa maszyn

Nasi pracownicy posiadają bardzo wysokie specjalistyczne kompetencje, aby wykonać konieczne kroki w zakresie oznaczania CE i interpretacji norm zachowując przy tym konieczną niezawodność i jakość.
Firma Pilz jest jednym z niewielu przedsiębiorstw, przejmujących odpowiedzialność za proces oceny zgodności. Swoim podpisem potwierdzamy jako pełnomocnik na oświadczeniu o zgodności, iż przestrzegane są wymagania dyrektywy maszynowej.

Oznaczenie CE firmy Pilz zawiera

 • przejęcie odpowiedzialności jako pełnomocnik z podpisaniem oświadczenia o zgodności UE
 • określenie i zastosowanie obowiązujących lokalnie dyrektyw i norm
 • ocena ryzyka
 • utworzenie koncepcji bezpieczeństwa i odpowiedniego projektu bezpieczeństwa
 • ocena zgodności i zaleceń odnośnie podstawowych wymagań dotyczących zdrowia i bezpieczeństwa
 • konieczne kontrole, testy i pomiary
 • utworzenie i archiwizacja wymaganych prawnie dokumentów wraz z dokumentacją techniczną
 • przeprowadzenie lub towarzyszenie w oznaczaniu CE

Państwa korzyści w bezpieczeństwie maszyny dzięki oznaczeniu CE

 • Wykorzystajcie wiedzę ekspertów do realizacji i zastosowania norm przy oznaczaniu CE
 • Zapewnijcie sobie dostęp do europejskich rynków dzięki firmie Pilz i jej reprezentantom
 • Oszczędźcie czas poprzez strukturyzację procesu oznaczania CE
 • Zaświadczcie pełne oznaczenie CE zgodne z dyrektywami regionalnymi
 • Zapewnijcie bezproblemowy dostęp swoim maszynom do rynku europejskiego dzięki firmie Pilz
 • Zaufajcie firmie Pilz jako akredytowanemu punktowi kontrolnemu maszyn i urządzeń zabezpieczających
Kontakt

Pilz Polska Sp. z o.o.
ul. Ruchliwa 15
02-182 Warszawa
Polska

Telefon: +48 22 884 71 00
E-mail: info@pilz.pl

Zamówienia

Telefon: +48 22 573 28 66
E-mail: order@pilz.pl