Systemy bezpieczeństwa PNOZmulti – moduły rozszerzeń

Wykorzystanie Twojej instalacji jest czynnikiem decydującym: modułowe rozszerzenie jednostek bazowych

Systemy bezpieczeństwa PNOZmulti – moduły rozszerzeń

Wraz z rozbudową instalacji rozbudowuje się jednocześnie system PNOZmulti. Do rozbudowy systemu modułowego służą dostępne moduły rozszerzeń; mogą one być wykorzystywane w dowolnej kombinacji spełniającej wymagania. Konfigurowalne systemy bezpieczeństwa zawsze zawierają jednostkę bazową i opcjonalne moduły rozszerzeń.

Jednostka bazowa zawiera wejścia, wyjścia przekaźnikowe, bezpieczne wyjścia półprzewodnikowe, wyjścia dla funkcji automatyzacji, wejście kaskadowe i wyjście kaskadowe. Liczbę wejść i wyjść można w dowolnej chwili zwiększyć za pomocą modułów rozszerzeń. Specjalne moduły rozszerzeń umożliwiają między innymi bezpieczne monitorowanie prędkości.

Korzyści dla użytkowników

 • Łatwa konfiguracja za pomocą narzędzia programowego PNOZmulti Configurator
 • Optymalizacja kosztów dzięki koncepcji modułowej – płacisz tylko za to, co jest Co potrzebne
 • Niskie koszty okablowania dzięki zaciskom wtykowym
Korzyści dla użytkowników

Właściwości modułów rozszerzeń

Właściwości modułów rozszerzeń
 • Pozycja modułów rozszerzeń jest określana w programie PNOZmulti Configurator
 • Moduły są między sobą połączone za pomocą zworek
 • Wtykowe zaciski łączące (zaciski sprężynowe lub śrubowe jako akcesoria)
 • Maksymalne 12 modułów rozszerzeń i 1 moduł Fieldbus na jednej jednostce bazowej
 • Maksymalnie 8 modułów rozszerzeń z prawej strony jednostki bazowej (np. moduły wejściowe i wyjściowe, bezpieczny układ monitorujący prędkość i stan zatrzymania)
 • Z lewej strony jednostki bazowej: maksymalnie 4 moduły rozszerzeń i maksymalnie 1 moduł Fieldbus.
 • Moduł łączący PNOZ ml1p do podłączania 2 jednostek bazowych
 • Moduł łączący PNOZ ml2p do podłączania zdecentralizowanych jednostek peryferyjnych: 4 moduły zdecentralizowane PDP67 na moduł łączący (maksymalnie 16 modułów zdecentralizowanych przypadających na jednostkę bazową)

Dla zwiększonej efektywności kosztowej

Podzespoły monitorujące prędkość i stan zatrzymania: bezpieczne monitorowanie osi

Moduły kontroli napędu pozwalają systemom bezpieczeństwa PNOZmulti monitorować bezpieczeństwo pracy napędów w trybach konfiguracji i pracy automatycznej zgodnie z poziomem bezpieczeństwa PL e (zgodnie z normą PN-EN ISO 13849-1). Możliwe jest niezależne monitorowanie dwóch osi za pośrednictwem enkoderów inkrementalnych. Nastawy wprowadza się stosunkowo łatwo w graficznym narzędziu konfiguracyjnym PNOZmulti Configurator.

 


Bezpieczne monitorowanie analogowych sygnałów wejściowych

 

Bezpieczny moduł wejść analogowych PNOZ ma1p dostarcza dwa niezależne bezpieczne wejścia. Za pomocą kilku kliknięć myszy dla każdego wejścia można zdefiniować w narzędziu programowym PNOZmulti Configurator do ośmiu wartości granicznych. Do wejść można dołączać przetworniki lub enkodery o standardowych sygnałach napięciowych 10 V lub sygnałach prądowych 20 mA.

Korzyści dla użytkownika to szybkie uruchomienie i ograniczenie okablowania. Dysponując modułem wejść analogowych, system PNOZmulti jest szczególnie przydatny w następujących gałęziach przemysłu: inżynierii procesowej, eksploatacji kolei linowych/systemów podnoszenia oraz podczas sterowania palnikami. Jest on również dostępny w wersji przeznaczonej do pracy w wymagających warunkach przemysłowych.

Dla zwiększonej efektywności kosztowej

W ramach sieci można sterować nawet złożonymi zadaniami

Bezpieczny moduł łączący PNOZ ml1p umożliwia łatwą wymianę danych pomiędzy kilkoma jednostkami bazowymi PNOZmulti. Najważniejsze zalety: W przypadku osiągnięcia fizycznych ograniczeń urządzenia wykorzystaj więcej modułów PNOZmulti! W ten sposób możesz nawet monitorować i sterować bardziej złożoną instalacją i maszynami. Możliwe jest również selektywne wyłączanie i uruchamianie części instalacji.

Struktura modułowa PNOZmulti pozwala dołączać do czterech modułów łączących PNOZ ml1p do każdej jednostki bazowej, umożliwiając utworzenie struktury pierścieniowej, jak też struktury typu drzewo. Za pomocą narzędzia programowego PNOZmulti Configurator możesz szybko i łatwo przydzielać informację, która ma zostać przesłana. Nie jest wymagana żadna wiedza specjalistyczna dotycząca bezpiecznych systemów magistral i nie ma potrzeby przydzielania szczegółowych adresów dołączonym urządzeniom.

W ramach sieci można sterować nawet złożonymi zadaniami

Decentralizacja instalacji w połączeniu z bezpieczną technologią czujników

Bezpieczny moduł łączący PNOZ ml2p wykorzystywany jest do bezpiecznego przesyłania informacji wejściowej pochodzącej z modułów zdecentralizowanych do systemu sterowania PNOZmulti. Możesz podłączać swoje czujniki na zewnątrz szafy sterowniczej za pomocą zgodnego ze stopniem ochrony IP67 modułu wejściowego PDP67 F 8DI ION. Narzędzie programowe PNOZmulti Configurator zmniejsza ilość wymaganej pracy związanej z planowaniem i projektowaniem. Można teraz nie tylko monitorować w sposób niezawodny wszystkie funkcje bezpieczeństwa, ale również realizować to zadanie bezpośrednio w instalacji. W rezultacie, dzięki systemowi PNOZmulti można teraz wdrażać zdecentralizowane instalacje pracujące w architekturze rozproszonej.

 

Decentralizacja instalacji w połączeniu z bezpieczną technologią czujników

Bezpieczne monitorowanie analogowych sygnałów wejściowych

Bezpieczny moduł wejść analogowych PNOZ ma1p dostarcza dwa niezależne bezpieczne wejścia. Za pomocą kilku kliknięć myszy dla każdego wejścia można zdefiniować w narzędziu programowym PNOZmulti Configurator do ośmiu wartości granicznych. Do wejść można dołączać przetworniki lub enkodery o standardowych sygnałach napięciowych 10 V lub sygnałach prądowych 20 mA.

Korzyści dla użytkownika to szybkie uruchomienie i ograniczenie okablowania. Dysponując modułem wejść analogowych, system PNOZmulti jest szczególnie przydatny w następujących gałęziach przemysłu: inżynierii procesowej, eksploatacji kolei linowych/systemów podnoszenia oraz podczas sterowania palnikami. Jest on również dostępny w wersji przeznaczonej do pracy w wymagających warunkach przemysłowych.

Bezpieczne monitorowanie analogowych sygnałów wejściowych

Nasza gama produktów: Moduły rozszerzenia PNOZmulti

Standardowe moduły wejść/wyjść PNOZmulti

Moduł wejściowy dysponuje ośmioma wejściami dla funkcji automatyzacji.

PNOZmulti - bezpieczne moduły wejść/wyjść

Dostępne są różnego rodzaju moduły: wejściowe, wejściowe analogowe, przekaźnikowe, półprzewodnikowe, połączeniowe, a także moduły kontroli napędu.
Kontakt

Pilz Polska Sp. z o.o.
ul. Ruchliwa 15
02-182 Warszawa
Polska

Telefon: +48 22 884 71 00
E-mail: info@pilz.pl

Wsparcie techniczne

Telefon: +48 22 573 28 88
E-mail: wsparcie.techniczne@pilz.pl