Konfigurowalne, kompaktowe systemy sterowania PNOZmulti Mini – moduły rozszerzeń

Łatwość rozbudowy

Konfigurowalne, kompaktowe systemy sterowania PNOZmulti Mini – moduły rozszerzeń

Konfigurowalne kompaktowe systemy sterowania PNOZmulti Mini dysponują mniejszą liczbą modułów rozszerzeń niż urządzenia PNOZmulti i PNOZmulti 2. Możesz rozszerzyć jednostki bazowe PNOZ mm0.1p i PNOZ mm0.2p z lewej strony maksymalnie o cztery moduły łączące. Możesz również wykorzystać moduł łączący PNOZ mml1p Multi-Link do bezpiecznego łączenia jednostek bazowych PNOZmulti Mini, PNOZmulti 2 lub PNOZmulti. Pozwala to wykorzystywać je w przypadku instalacji rozproszonych o strukturze pierścieniowej lub typu drzewo.

Moduł łączący PNOZ mml2p PDP służy do dołączania zdecentralizowanych, charakteryzujących się stopniem ochrony IP67, modułów PDP67. Łącz odpowiednie podzespoły technologii czujników i wykorzystuj je do monitorowania w sposób zdecentralizowany zabezpieczenia w instalacji. Każdy czujnik można jednoznacznie adresować i diagnozować. Na prawo od jednostki bazowej możesz podłączyć moduły rozszerzeń PNOZsigma. Dostępne są również wymienione poniżej moduły komunikacyjne.

Najważniejsze zalety wykorzystywania modułów rozszerzeń

  • Możliwe jest również zarządzanie instalacjami o strukturze rozproszonej i zdecentralizowanej
  • Monitorowanie czujników bezpośrednio w instalacji
  • Łatwe podłączenie modułów rozszerzeń w celu zwiększenia liczby styków przekaźnikowych
Najważniejsze zalety wykorzystywania modułów rozszerzeń

Właściwości

Właściwości
  • Na prawo od jednostki bazowej: 1 moduł rozszerzeń PNOZsigma (PNOZ s7, PNOZ s7.1, PNOZ s7.2, PNOZ s10, PNOZ s11, PNOZ s22)
  • Na lewo od jednostki bazowej: 1 moduł magistrali Fieldbus, 1 moduł komunikacyjny i 4 moduły łączące
  • PNOZ mml1p Multi Link: połączenie między dwoma modułami za pośrednictwem 4-żyłowego ekranowego kabla skręcanego, 32 wirtualne wejścia i wyjścia
  • PNOZ mml2p PDP: do modułu rozszerzeń można dołączyć maks. cztery zdecentralizowane moduły wejściowe PDP67 w maksymalnej konfiguracji 16 czujników

Nasza gama produktów: PNOZmulti Mini – moduły rozszerzeń

Konfigurowalne kompaktowe systemy sterowania PNOZmulti Mini – bezpieczne moduły wejść/wyjść

Moduły rozszerzeń wykorzystywane są wraz z jednostką bazową w celu rozszerzenia możliwości systemu modułowego.
Kontakt

Pilz Polska Sp. z o.o.
ul. Ruchliwa 15
02-182 Warszawa
Polska

Telefon: +48 22 884 71 00
E-mail: info@pilz.pl

Wsparcie techniczne

Telefon: +48 22 573 28 88
E-mail: wsparcie.techniczne@pilz.pl