Polska | polski

Systemy ryglowania

Systemy ryglowania do zabezpieczenia osłon

Systemy ryglowania

Systemy ryglowania, takie jak PSENmech z blokowaniem osłon, PSENslock, PSENmlock oraz PSENsgate, doskonale nadają się do zabezpieczania osłon. Monitorują one drzwi w ogrodzeniach zabezpieczających, a także pokrywy i klapy. Nasze systemy ryglowania to zoptymalizowane i skuteczne rozwiązanie spełniające wymagania normy PN-EN ISO 14119.

W przypadku otwarcia systemu ryglowania konieczne jest zatrzymanie niebezpiecznych ruchów maszyny zgodnie z normą PN-EN ISO 14119 oraz uniemożliwienie ponownego uruchomienia. Niedopuszczalne jest omijanie i nieuprawione manipulowanie osłonami.

Systemy ryglowania firmy Pilz skutecznie spełniają te wymogi, oferując funkcje pozwalające uzyskać dodatkowe oszczędności.

 

Modułowy system ryglowania dla maksymalnego bezpieczeństwa

Dzięki modułowemu systemowi ryglowania oferujemy indywidualne rozwiązanie, idealnie dopasowane do Twojej aplikacji. Połącz systemy ryglowania PSENmlock i PSENslock z innymi urządzeniami, takimi jak Safety Device Diagnostics oraz moduł PITgatebox, aby uzyskać modułowy system ryglowania, który spełni kompleksowe wymagania.

Skorzystaj z ekonomicznego połączenia szeregowego, szybkiej diagnostyki, dodatkowych elementów sterujących i przycisków oraz opcjonalnej funkcji zwolnienia ewakuacyjnego.

Modułowy system ryglowania firmy Pilz

Modułowy system ryglowania

Nowość: PSENmech – obecnie dostępny jako system z funkcją ryglowania osłon

Obecnie model PSENmech jest dostępny nie tylko jako czujnik bezpieczeństwa do samego monitorowania drzwi ochronnych, ale także jako system drzwi ochronnych z ryglowaniem osłon. Stanowi on gwarancję, że system drzwi ochronnych pozostanie zablokowany do czasu zakończenia niebezpiecznego procesu produkcyjnego bez możliwości ponownego uruchomienia. Mechaniczny system drzwi ochronnych PSENmech z ryglowaniem osłon przeznaczony do ochrony osób i procesów w tym klap i bram. Może on zostać połączony z urządzeniami sterującymi takimi jak, np. przekaźnik bezpieczeństwa PNOZsigma lub konfigurowalny system sterowania PNOZmulti 2.

System PSENmech z ryglowaniem osłon to najlepsze rozwiązanie, jeśli szukasz wyjątkowo ekonomicznego systemu gwarantującego bezpieczeństwo procesu. Spełnia on wszystkie podstawowe wymagania. W dalszej części znajdziesz informacje o naszych rozwiązaniach do ryglowania zaawansowanych aplikacji.

PSENmech jako system drzwi ochronnych z ryglowaniem osłon

Dobierz system ryglowania do swojego rozwiązania:

  PSENmech z blokowaniem osłon PSENslock PSENmlock PSENsgate
Zastosowania Pokrywy, klapy,​
drzwi uchylne i drzwi przesuwne
Pokrywy, klapy,​drzwi uchylne i drzwi przesuwne Pokrywy, klapy,​drzwi uchylne i drzwi przesuwne Duże drzwi dostępowe uchylne i przesuwne
Zasada działania Elektromechaniczna Transponder Transponder Transponder
Zasada blokowania osłon Normalnie bez zasilania,​
normalnie z zasilaniem

Normalnie bez zasilania
Zasada bistabilności (1) Zasada bistabilności (1)
Funkcje bezpieczeństwa Ochrona osób,​
ochrona procesów

Ochrona procesów

Ochrona osób,
ochrona procesów
Ochrona osób,
ochrona procesów
Klasyfikacja sterowania współzależnego zgodnie z normą PN-EN ISO 13849-1 (monitorowanie drzwi) PL c,​
z wykluczaniem błędów PL d
PL e PL e PL e
Klasyfikacja blokowania osłon zgodnie z normą PN-EN ISO 13849-1 (monitorowanie blokady osłon) PL c,​
z wykluczaniem błędów PL d
- PL e PL e
Siła trzymania 1500 N 500 lub 1000 N 7500 N 2000 N
Ochrona przed ingerencją Niska Do wysokiej Do wysokiej Do wysokiej
Zwolnienie pomocnicze Zintegrowane - Zintegrowane Zintegrowane (2)
Zwolnienie awaryjne Opcjonalnie (wyłącznie PSEN me5) - Opcjonalnie Zintegrowane (2)
Zwolnienie awaryjne Opcjonalnie (wyłącznie PSEN me5) -

Opcjonalnie (wyłącznie w wersjach
z resetowaniem zasilania)

 
Odsyłacz do produktów PSENmech z blokadą osłon PSENslock PSENmlock PSENsgate

Uwagi:

(1) Zasada bistabilności: Aktywna i nieaktywna funkcja zasilania na potrzeby blokady osłon.​

(2) Zwolnienie pomocnicze lub zwolnienie awaryjne jest obowiązkowe w przypadku systemu PSENsgate i należy je również zamówić.

Ekonomiczny system ryglowania – korzyści dla użytkowników

  • Ochrona przed niebezpiecznymi ruchami oraz przemieszczającymi się częściami maszyn i instalacji dzięki możliwości zatrzymania maszyny
  • Zapobieganie ponownemu uruchomieniu zgodnie z normą PN-EN ISO 14119
  • Sprzęt ochronny jest doskonale chroniony przed ingerencją
  • Bezpieczne, kompletne rozwiązanie z technologią sterowania firmy Pilz
  • Skuteczność energetyczna – dzięki zmniejszonemu poborowi mocy
Ekonomiczne rozwiązanie do blokowania osłon

Właściwości systemów ryglowania

Właściwości systemów ryglowania
  • Monitorowanie drzwi, pokryw i klap zgodnie z normą EN ISO 14119
  • Przeznaczone do aplikacji do poziomu PL e zgodnie z normą EN ISO 13849-1 i SIL CL 3 zgodnie z normą EN/IEC 62061

Wykorzystanie systemów ryglowania w przemyśle

Nasza oferta produktowa: Systemy ryglowania

Kontakt

Pilz Polska Sp. z o.o.
ul. Ruchliwa 15
02-182 Warszawa
Polska

Telefon: +48 22 884 71 00
E-mail: info@pilz.pl

Zamówienia

Telefon: +48 22 573 28 66
E-mail: order@pilz.pl

Wsparcie techniczne

Telefon: +48 22 573 28 88
E-mail: technical.support@pilz.pl