IO-Link Safety

Komunikuj się bezpiecznie na poziomie wykonawczym – w ramach jednego systemu

System IO-Link Safety pozwala zrealizować elastyczną automatyzację. Chcesz wiedzieć jak? Dzięki bezpiecznej ustandaryzowanej komunikacji point-to-point w technologii IO-Link Safety możesz integrować czujniki szybko i wygodnie aż do poziomu instalacji. Jednocześnie standard IO-Link Safety oferuje nowe możliwości diagnostyki na podstawie danych, wspierając tym samym optymalizację procesów.

  • Bezpieczna komunikacja point-to-point ze sterownika do czujnika w obrębie instalacji  
  • Globalna standaryzacja w oparciu o normę PN-EN IEC 61139-2  
  • Maksymalne bezpieczeństwo do poziomu PL e według normy PN-EN ISO 13849-1 (SIL 3 według normy PN-EN IEC 61508/62061) 
  • Niezależność od sieci Fieldbus

Skorzystaj z wiedzy specjalistycznej znaczącego partnera i twórcy standardu IO-Link Safety. Firma Pilz oferuje kompletny system z modułem master i czujnikami oraz zapewnia wsparcie w zintegrowaniu systemu IO-Link Safety z aplikacją! 

Skontaktuj się z nami

IO-Link Safety z firmy Pilz

IO-Link Safety: Elastyczność. Prostota. Inteligencja.

Symboliczne przedstawienie rozwoju
Symboliczne przedstawienie zegara
Symboliczne przedstawienie szkła powiększającego

Większa produktywność

Urządzenia IO-Link Safety są automatycznie identyfikowane, a ich parametry odczytywane bezpośrednio. Ułatwia to wymianę komponentów oraz skraca przestoje maszyn spowodowane naprawami. Jednocześnie potrzeba mniej urządzeń, co przekłada się na uproszczenie zakupów i ograniczenie wykorzystania przestrzeni w magazynie.

Oszczędność czasu 

Komunikacja point-to-point istotnie upraszcza podłączanie czujnika w instalacji. 3-żyłowy nieekranowany kabel podłączany jest bezpośrednio do modułu master IO-Link Safety. Do tego celu służą standardowe złącza przemysłowe. Urządzenia konfigurowane są albo za pomocą ustawień parametrów sterownika PLC, albo za pomocą narzędzia konfiguracyjnego Pilz. Znacznie ułatwia to instalację i uruchomienie.

Optymalizacja procesów

System IO-Link Safety stwarza nowe możliwości diagnostyki danych, na przykład dzięki funkcji autodiagnostyki wspierającej konserwację. Urządzenie robocze dostarcza wszelkie dane istotne z punktu widzenia stanu maszyn bezpośrednio do sterownika. Tam można je wykorzystać w celu optymalizacji procesów.

Jak wdrożyć IO-Link Safety?

Twoje instalacje wyposażone są w dużą liczbę wyłączników bezpieczeństwa? Jeżeli tak, to system IO-Link Safety jest stworzony właśnie dla Ciebie. To rozszerzenie technologii IO-Link umożliwia bezpieczną i bezproblemową komunikację sterownika z czujnikami bezpieczeństwa. Prosta integracja z instalacją z szybkim podłączaniem i opcjami diagnostyki danych oferują szerokie możliwości w zakresie wdrażania automatyzacji w elastyczny, a jednocześnie wydajny sposób.

Przeczytaj więcej w naszym magazynie dla klientów

Grafika przedstawiająca system IO Link Safety
Graficzne przedstawienie maszyny

Linia pakowania z ochroną dostępu 

  • Wymóg:  

oszczędność czasu i miejsca dzięki integracji wyłączników bezpieczeństwa.  

  • Rozwiązanie: 

Zdecentralizowany moduł master IO-Link Safety PDP 67 IOLS do integracji kurtyn optycznych PSENopt II Advanced IOLS i zabezpieczeń drzwi ochronnych. Do modułu master IOLS podłączone są również lampki sygnalizacyjne E-STOP i IO-Link. 

  • Korzyści: 

Oszczędzająca miejsce integracja dzięki zdecentralizowanemu modułowi master w obrębie instalacji oraz uproszczeniu podłączania. Znaczące skrócenie czasu montażu. 

Graficzne przedstawienie celi zrobotyzowanej

Transport materiałów z wykorzystaniem zintegrowanej robotyki

  • Wymóg:  

Ochrona punktów dostępu i bramek bezpieczeństwa oraz minimalizacja przestojów maszyn.

  • Rozwiązanie:  

Kurtyny optyczne z funkcją mutingu i jednostka sterująca PITgatebox IOLS są ze sobą zintegrowane w ramach modułu master IO-Link Safety. Pełni on funkcję „koncentratora IO-Link Safety” dla urządzenia blokującego PSENmlock. 

  • Korzyści:  

Prosta, oszczędzająca czas integracja wyłączników bezpieczeństwa oraz inteligentnej diagnostyki danych na potrzeby konserwacji predykcyjnej.

System IO-Link Safety firmy Pilz

Aby uzyskać zintegrowany system IO-Link Safety, potrzebujesz modułu master, urządzeń roboczych, takich jak wyłączniki bezpieczeństwa oraz odpowiedniego kabla i narzędzia konfiguracyjnego. Firma Pilz oferuje kompletny system – bezpieczny i niezawodny.

Moduł master IO-Link Safety PDP 67 IOLS
Zdjęcie grupowe, produkty i okablowanie
Projektant maszyn z laptopem i narzędziem konfiguracyjnym IO-Link Safety przy podłączonej do sieci instalacji produkcyjnej

Moduł master IO-Link Safety

Pełniąc funkcję interfejsu sterownika, moduł master IO-Link Safety umożliwia komunikację point-to-point aż do poziomu instalacji. Za pomocą modułu master PDP 67 IOLS Pilz można także podłączyć czujniki IO-Link i klasyczne czujniki bezpieczeństwa obok urządzeń IO-Link Safety.

Urządzenia IO-Link Safety 

Urządzenia IO-Link Safety komunikują się bezpośrednio z modułem master IO-Link Safety i dostarczają ważnych informacji o stanie. Dzięki kurtynom optycznym PSENopt II Advanced IOLS firma Pilz oferuje pierwsze urządzenie IO-Link Safety do ochrony dostępu. Jednostka sterująca PITgatebox IOLS może być wykorzystywana w połączeniu z urządzeniem blokującym PSENmlock do zabezpieczania drzwi ochronnych.

Kabel i narzędzie konfiguracyjne

System IO-Link Safety wykorzystuje 3-żyłowy nieekranowany kabel standardowy. W ramach systemu IO-Link Safety można przesyłać do 32 bajtów danych w dwóch kierunkach z szybkością do 230,4 kbit/s. W ofercie firmy Pilz dostępny jest kabel o długości odpowiadającej wymogom danego rozwiązania. Za pomocą narzędzia konfiguracyjnego Pilz można konfigurować i ustawiać parametry modułu master oraz urządzeń IO-Link Safety.

Dowiedz się więcej o IO-Link Safety!

Potrzebujesz więcej informacji lub masz pytania?  

Jesteśmy do Twojej dyspozycji, aby odpowiedzieć na wszelkie pytania dotyczące systemu IO-Link Safety. 

Skontaktuj się z nami

 

Kontakt

Pilz Polska Sp. z o.o.
ul. Ruchliwa 15
02-182 Warszawa
Polska

Telefon: +48 22 884 71 00
E-mail: info@pilz.pl

Logistyka

Telefon: +48 22 573 28 66
E-mail: order@pilz.pl

Wsparcie techniczne

Telefon: +48 22 573 28 88
E-mail: wsparcie.techniczne@pilz.pl