Polska | polski

Bezpieczna eksploatacja lokomotyw dzięki systemowi sterowania PSS 4000

Bezpieczna eksploatacja lokomotyw dzięki systemowi sterowania PSS 4000

Specjalizująca się w technologii kolejowej firma Schweizer Electronic AG oferuje innowacyjne rozwiązania chroniące place budowy, przejazdy kolejowe oraz systemy zdalnego sterowania radiowego lokomotyw. W przypadku zdalnego sterowania lokomotywą towarową firmy Bombardier, system sterowania PSS 4000-R sprawdza sygnały pod kątem ich wykonalności i spójności, i tym samym zapewnia wymagane bezpieczeństwo zgodnie z poziomem SIL3.

System sterowania PSS 4000-R realizuje kompleksowe zadania bezpieczeństwa i sterowania

Lokomotywy liniowe firmy Bombardier wykorzystujące radiowy system zdalnego sterowania LocControl100 firmy Schweizer Electronic mogą formować składy pociągów towarowych bez interwencji maszynisty. Ze stanowiska sterowania ręcznego operator rozrządowy ma możliwość przemieszczania lokomotywy naprzód i wstecz na odległość do 1000 metrów. Firma Schweizer Electronic odpowiedzialna za system sterowania, programowanie, walidację i dokumentację, musiała udokumentować między innymi, w jaki sposób zostały wdrożone funkcje wydajności i bezpieczeństwa w kategoriach elektrotechniki i technologii sterowania.

System sterowania PSS 4000-R kontroluje i monitoruje sygnały bezpieczeństwa. Jeśli lokomotywa przekracza określoną wartość prędkości jazdy, system inicjuje automatyczne zatrzymanie pociągu. Moduły kolejowe systemu PSS 4000 są odporne na zakłócenia elektromagnetyczne, ekstremalne temperatury i typowe dla środowiska kolejowego obciążenia mechaniczne.

System sterowania PSS 4000-R realizuje kompleksowe zadania bezpieczeństwa i sterowania

Najważniejsze zalety:

  • Certyfikowany zgodnie z poziomem SIL3 radiowy system zdalnego sterowania
  • Odpowiedni do najróżniejszych aplikacji w kolejnictwie
  • Realizuje kompleksowe zadania bezpieczeństwa i sterowania
  • Zwiększa elastyczność i wydajność zautomatyzowanych czynności realizowanych w kolejnictwie
  • Spełnia wymagania komitetu CENELEC
  • Zatwierdzony przez TÜV
Bezpieczna eksploatacja lokomotyw dzięki systemowi sterowania PSS 4000

„Poszukiwaliśmy wydajnego, bezpiecznego i jednocześnie łatwego w obsłudze rozwiązania, mogącego skutecznie i ekonomicznie realizować wymagania firmy Bombardier. System sterowania PSS 4000-R okazał się najlepszym rozwiązaniem!”

Thomas Koch, kierownik ds. produktu w dziale systemów radiowych w firmie Schweizer Electronic
Logo firmy Schweizer Electronic

Informacje o Schweizer Electronic

Firma Schweizer Electronic, mająca siedzibę w Reiden w Szwajcarii, dzięki swoim kompetencjom i wiedzy w dziedzinie kolejnictwa w ostatnich latach zyskała renomę zarówno w kraju, jak i za granicą. Firma zatrudnia 150 osób i skupia się na wdrażaniu innowacyjnych rozwiązań ukierunkowanych na zabezpieczenie placów budowy i przejazdów kolejowych, a także na radiowych systemach zdalnego sterowania na potrzeby lokomotyw towarowych.

Nasza oferta produktowa:

Kontakt

Pilz Polska Sp. z o.o.
ul. Ruchliwa 15
02-182 Warszawa
Polska

Telefon: +48 22 884 71 00
E-mail: info@pilz.pl

Zamówienia

Telefon: +48 22 573 28 66
E-mail: order@pilz.pl

Wsparcie techniczne

Telefon: +48 22 573 28 88
E-mail: technical.support@pilz.pl