Polska | polski

PNOZmulti: Automatyzacja na potrzeby tworzenia niewidocznych złączy

Oklejarka HOMAG KAL 370

Widoczne klejone złącza w meblach mogą wkrótce przejść do historii: Opracowana przez firmę HOMAG procedura LaserTec zgrzewa krawędzie i płyty, pozostawiając złącza niewidocznymi.

Do obróbki krawędzi na maszynach firmy HOMAG wykorzystywany jest laser wysokiej mocy, sterowany za pomocą konfigurowalnego systemu sterowania PNOZmulti firmy Pilz. Dzięki temu firma HOMAG nie dopuszcza do powstawania niebezpiecznych sytuacji podczas pracy.

Skuteczne zarządzanie bezpieczeństwem czyni lasery bezpiecznymi

Oklejarka HOMAG KAL 370 profiLine do obróbki krawędzi wykorzystuje laser diodowy. Lasery wysokiej mocy, o osiągach od 2,5 kW do około 4 kW, są potencjalnie bardzo niebezpieczne. Każdy kontakt ze skórą lub oczami mógłby prowadzić do poważnych obrażeń lub nawet śmierci.

System bezpieczeństwa PNOZmulti firmy Pilz umożliwia realizację zintegrowanego zarządzania bezpieczeństwem w maszynie KAL 370: W razie celowego lub przypadkowego otwarcia okapu zabezpieczającego układ monitorowania, wykorzystujący elektromagnetyczny system ochrony procesu PSENslock firmy Pilz, inicjuje natychmiastowe wyłączenie lasera. Oprócz wykorzystywania wyłączników awaryjnych, system PNOZmulti sprawdza poprawność położenia startowego lasera i obecność obrabianej części. Jednocześnie monitoruje przepływ prądu w laserze oraz dyszę nadmuchową pod kątem obecności dymu i ognia.

Skuteczne zarządzanie bezpieczeństwem czyni lasery bezpiecznymi

Najważniejsze zalety:

  • PNOZmulti: Niezależny i niewymagający sprzężenia zwrotnego system bezpieczeństwa: PNOZmulti umożliwia firmie HOMAG realizację zintegrowanego zarządzania bezpieczeństwem
  • Maksymalna ochrona przed nieuprawnioną manipulacją (kodowanie) i ochrona procesu za pomocą magnetycznego urządzenia ryglującego: Otwarcie okapu ochronnego uruchamia bezpieczne monitorowanie drzwi i inicjuje natychmiastowe wyłączenie lasera

Dzięki zastosowanej technologii LaserTec firma HOMAG sięga po najwyższe standardy w obróbce krawędzi. Dzięki swoim zaletom procedura ta przekonała już wielu klientów.

Bernhard Dettling

„Lasery wysokiej mocy, sięgającej 4 KW, są bardzo niebezpieczne. Dzięki systemowi sterowania PNOZmulti i monitorującemu proces systemowi PSENslock firmy Pilz operator instalacji nie musi obawiać się fizycznego zagrożenia.”

Bernhard Dettling z firmy HOMAG – wiodącego światowego producenta maszyn i instalacji dla przemysłu drzewnego.
Logo Homag Group AG

Informacje o firmie HOMAG

HOMAG Grupa AG z siedzibą w Schopfloch zatrudnia na całym świecie ponad 6000 pracowników. Firma zajmuje się produkcją maszyn i instalacji do produkcji podłóg parkietowych i laminatowych, okien, drzwi oraz schodów. Pojedyncza maszyna wykorzystywana w działalności rzemieślniczej należy również do gamy produktów wykorzystujących połączoną w sieć linię produkcyjną na potrzeby przemysłu. Przy produkcji mebli HOMAG wykorzystuje nowoczesne procedury gwarantujące najwyższą jakość produkowanych wyrobów.

Nasza oferta produktowa:

Kontakt

Pilz Polska Sp. z o.o.
ul. Ruchliwa 15
02-182 Warszawa
Polska

Telefon: +48 22 884 71 00
E-mail: info@pilz.pl

Zamówienia

Telefon: +48 22 573 28 66
E-mail: order@pilz.pl

Wsparcie techniczne

Telefon: +48 22 573 28 88
E-mail: technical.support@pilz.pl