Polska | polski

Systemy ryglowania drzwi

Systemy drzwi ochronnych do zabezpieczenia osłon

Bezpieczne systemy ryglowania

W przypadku otwarcia drzwi ochronnych konieczne jest zatrzymanie niebezpiecznych ruchów maszyny zgodnie z normą PN-EN ISO 14119, a także konieczne jest niedopuszczenie do ponownego uruchomienia. Nie wolno dopuszczać do omijania ani nieuprawnionego manipulowania osłonami.

Systemy ryglowania firmy Pilz są szczególnie skuteczne dla spełnienia tego wymagania i obejmują dodatkowe funkcje – pozwalające uzyskać dalsze oszczędności.

Oszczędne rozwiązanie drzwi ochronnych – korzyści dla użytkowników

  • Ochrona przed niebezpiecznymi przemieszczeniami i poruszającymi się częściami maszyn i instalacji poprzez zatrzymanie ruchów maszyny
  • Zabezpieczenie ponownego uruchamiania zgodne z normą PN-EN ISO 14119
  • Wysoki stopień ochrony przed nieuprawnionym manipulowaniem przy urządzeniu ochronnym
  • Bezpieczne, kompletne rozwiązanie w połączeniu z technologią sterowania firmy Pilz
  • Skuteczność energetyczna – dzięki zmniejszonemu poborowi mocy
Oszczędne rozwiązanie ryglowania

Właściwości bezpiecznych systemów ryglowania

Właściwości bezpiecznych systemów ryglowania
  • Monitorowanie drzwi, pokryw i klap zgodnie z normą PN-EN ISO 14119
  • Przeznaczone do aplikacji, aż do PL e według normy PN-EN ISO 13849-1, SIL 3 według normy PN-EN/IEC 62061, oraz kategorii bezpieczeństwa 4 według normy PN-EN 954-1

Bezpieczne monitorowanie drzwi ochronnych za pomocą systemów ryglowania firmy Pilz

Bezpieczne systemy ryglowania PSENslock, PSENmlock i PSENsgate wykorzystywane są do ochrony osłon. Monitorują one drzwi w ogrodzeniach zabezpieczających, a także pokrywy i klapy. Nasze bezpieczne systemy ryglowania dostarczają oszczędne kosztowo i skuteczne rozwiązanie spełniające wymagania normy PN-EN ISO 14119.

Bezpieczne monitorowanie drzwi ochronnych za pomocą systemów ryglowania firmy Pilz

Wykorzystanie bezpiecznych systemów ryglowania w przemyśle

Nasza gama produktów: Systemy ryglowania

Kontakt

Pilz Polska Sp. z o.o.
ul. Ruchliwa 15
02-182 Warszawa
Polska

Telefon: +48 22 884 71 00
E-mail: info@pilz.pl

Zamówienia

Telefon: +48 22 573 28 66
E-mail: order@pilz.pl

Wsparcie techniczne

Telefon: +48 22 573 28 88
E-mail: technical.support@pilz.pl