Polska | polski

Prasy

Urządzenia bezpieczeństwa, modernizacja i obsługa pras

Prasy

Niezawodna technologia bezpieczeństwa pras powinna być nie tylko elastyczna i wydajna, ale również oszczędna w eksploatacji. Możemy Ci pomóc w wyposażeniu i modernizacji Twoich pras, aby zagwarantować ich bezpieczną eksploatację. Pilz, jako doświadczony partner w technologii formowania, może służyć wsparciem w procesie projektowania nowych i modernizowania starych maszyn podczas całego ich cyklu życia: wszystko dla zagwarantowania bezpieczeństwa pras.

Rozwiązania i koncepcje bezpieczeństwa dla wszystkich typów pras

Możemy dostarczyć rozwiązania dla wszystkich typów pras, począwszy od obsługiwanej ręcznie pojedynczej stacji obróbczej do w pełni zautomatyzowanej linii pras. W przypadku specjalnych wymagań, na przykład dotyczących technologii pras, opracowaliśmy elektroniczną wersję krzywki obrotowej, która – wykorzystana w połączeniu z systemem sterowania PSS 4000 – zwiększa wydajność i bezpieczeństwo pras. Szczególnie w przypadku pras krawędziowych możemy zaproponować wyjątkowo wydajne rozwiązanie z zastosowaniem wizyjnego systemu bezpieczeństwa PSENvip.

Modernizacja – zwiększanie wydajności produkcyjnej starszych pras

Odpowiednie zaplanowanie modernizacji pozwala naszym specjalistom wyposażać nawet starsze maszyny w najnowsze układy elektryczne i technologie sterowania oraz właściwe zabezpieczenia. Na przykład prasy mimośrodowe lub hydrauliczne, charakteryzują się solidną podstawą i odporną na uszkodzenia mechaniką. Po modernizacji, prasy przez kolejnych 10 do 20 lat mogą spełniać wymagania bezpieczeństwa, wydajności i jakości.

Korzyści dla bezpieczeństwa pras

Nasze rozwiązanie dla bezpieczeństwa pras

  • Bezpieczeństwo ludzi i maszyn z jednoczesnym zapewnieniem wysokiej dyspozycyjności i elastyczności
  • Wysoka wydajność dzięki zoptymalizowanym praktykom pracy oraz najnowocześniejszej technologii sterowania i czujników
  • Skrócenie czasów zatrzymania i przestoju
  • Usługi obejmujące cały cykl eksploatacji maszyny: od oceny ryzyka, poprzez oznaczenie CE aż po specjalistyczne szkolenia
  • Zatwierdzone koncepcje bezpieczeństwa zgodnie z wymaganiami międzynarodowych norm i przepisów.

Pobrane dokumenty

Zapoznaj się z naszymi materiałami, w których znajdziesz informacje na temat naszych usług dotyczących pras i obróbki metali. Poznasz naszą ofertą w zakresie wyposażenia, modernizacji i obsługi pras.

Więcej pytań? Skontaktuj się z nami!

Kontakt

Pilz Polska Sp. z o.o.
ul. Ruchliwa 15
02-182 Warszawa
Polska

Telefon: +48 22 884 71 00
E-mail: info@pilz.pl

Zamówienia

Telefon: +48 22 573 28 66
E-mail: order@pilz.pl

Wsparcie techniczne

Telefon: +48 22 573 28 88
E-mail: technical.support@pilz.pl