Polska | polski

Prasy

Wyposażanie pras w technikę bezpieczeństwa, przezbrajanie pras i ich eksploatacja

Pewna technika bezpieczeństwa dla pras powinna nie tylko być elastyczna i wydajna, ale także ekonomiczna. Wspieramy klienta przy wyposażaniu pras w elementy bezpieczeństwa technicznego, przezbrajaniu i podczas bezpiecznej eksploatacji. Jako doświadczony partner w technice formowania firma Pilz towarzyszy klientowi przy tworzeniu nowych koncepcji, modernizacji starych elementów i przez cały okres użytkowania maszyn, co pozwoli zapewnić bezpieczeństwo pracy prasy.

Rozwiązania i koncepcje bezpieczeństwa dla wszystkich rodzajów pras

Od jednoosobowego stanowiska pracy z obsługą ręczną aż do w pełni automatycznej linii pras - oferujemy rozwiązania dla wszystkich rodzajów pras. Do specjalnych wymagań w technice pras firma Pilz zaprojektowała elektroniczny mechanizm napędowy krzywki, który w połączniu z systemem automatyzacji PSS 4000 zwiększa produktywność i bezpieczeństwo prasy. Specjalnie dla pras krawędziowych oferujemy, bazujący na kamerach, system ochronno-pomiarowy PSENvip, który stanowi rozwiązanie nadzwyczaj produktywne.

Modernizacja – przedłużenie produktywności starszych pras (retrofit)

Dzięki ugruntowanym procedurom planowania i realizacji modernizacji pras (retrofit) nasi eksperci wyposażają starsze modele pras w aktualną technikę elektryczną, sterowania i bezpieczeństwa. Przykładowo, prasy mimośrodowe lub hydrauliczne odznaczają się długą żywotnością dzięki solidnej konstrukcji i mocnemu układowi mechanicznemu. Po modernizacji mogą one spełniać wymagania w zakresie bezpieczeństwa, produktywności i jakości pracy przez dalsze dziesięć do dwudziestu lat.

Zalety dla bezpieczeństwa pras

Nasze rozwiązania dla bezpieczeństwa pras

  • Bezpieczeństwo dla człowieka i maszyny przy równoczesnym utrzymaniu dostępności i elastyczności
  • Wyższa produktywność dzięki zoptymalizowanym przebiegom i najnowszej technice sterowania i czujnikowej
  • Krótsze czasy przestoju i awarii
  • Usługi przez cały okres użytkowania maszyny: od oceny ryzyka przez certyfikat CE aż do specjalnych szkoleń dla użytkowników
  • Koncepcje bezpieczeństwa spełniające międzynarodowe normy i standardy.

Downloads

Z naszych ulotek dowiedzą się Państwo dalszych informacji o usługach firmy Pilz w obszarze pras i obróbki metali. Znajdują się tam informacje, co oferujemy w obszarach wyposażenia, przezbrojenia i eksploatacji pras:

Czy mają Państwo dalsze pytania? Skontaktujcie się Państwo z nami!

Kontakt

Pilz Polska Sp. z o.o.
ul. Ruchliwa 15
02-182 Warszawa
Polska

Telefon:
E-mail: info@pilz.pl

Zamówienia

Telefon:
E-mail: order@pilz.pl

Wsparcie techniczne

Telefon:
E-mail: technical.support@pilz.pl