Polska | polski

Industry 4.0 w produkcji realizowanej przez firmę Pilz

Wykraczając poza zaangażowanie w Research Alliance i platformę badawczą SmartFactory KL, Industry 4.0 nie jest wyłącznie inicjatywą firmy Pilz, gdyż obecnie wkroczyła już w etap procesu produkcyjnego.

Wraz z rosnącą integracją maszyn i infrastruktury firma Pilz, wykorzystując w swojej produkcji technologię informatyczną, podkreśla swój profil lidera technologicznego również we własnych operacjach produkcyjnych. Nie tylko stworzyła infrastrukturę wymaganą dla inteligentnej produkcji, ale również wdrożyła na wczesnym etapie elementy platformy Industry 4.0.

W użyciu jest już opracowany inteligentny przenośnik części wykorzystywanych w produkcji. Przyspiesza to i upraszcza proces dostarczania płytek drukowanych oraz proces lutowania. Dzięki wbudowanemu chipowi RFID części automatycznie przemieszczane są od linii lutowania do linii montażu.

Więcej informacji na temat Industry 4.0

Optymalizacja w drodze do Industry 4.0

Inteligentna produkcja realizowana przez firmę Pilz

Pilz będzie stopniowo rozwijać inteligentną produkcję: Dane o maszynach będą gromadzone i przetwarzane na potrzeby kontroli produkcji. Ocena tych danych dostarczy ważnych informacji o stanie maszyn i ich poziomach zużycia. Umożliwi to przeprowadzanie konserwacji zapobiegawczych.

„Konserwacja zapobiegawcza” pozwala uniknąć nieprawidłowego działania i przestojów. Wdrożona zostanie również funkcja zapisywania ostatnich wersji dokumentów roboczych w chmurze Pilz. Wszystkie dane i dokumenty będą wówczas dostępne w czasie rzeczywistym. Wszystkie końcowe mobilne urządzenia będzie można wywołać z dowolnego miejsca.

Technologia informatyczna w zintegrowanej produkcji

Firma Pilz jest świadoma wyzwań związanych z zabezpieczeniem rozwiązań IT w przypadku pełnej integracji produkcji. Właśnie dlatego inwestuje w rozbudowaną infrastrukturę zabezpieczeń do monitorowania całego przepływu danych. Do środków tych należy oddzielne centrum informatyczne będące odzwierciedleniem najnowszych standardów. Poprzez ciągłe analizowanie danych możliwe będzie wykrywanie anomalii na wczesnym etapie.

Ponadto w poszczególnych obszarach produkcyjnych zainstalowano systemy firewall, umożliwiające indywidualne określenie poziomu ochrony dla konkretnej strefy. Pozwala to uniknąć przerw w produkcji, zagwarantować bezpieczeństwo, a także chronić posiadane zasoby know-how.

Technologia informatyczna w zintegrowanej produkcji

„Pilz Think Tank 4.0”

Think Tank firmy Pilz

Współpraca, w szczególności pomiędzy działami IT i technologii produkcji, mająca tak istotne znaczenie dla standardu Industry 4.0, jest kolejnym najwyższym priorytetem firmy Pilz. Koncepcja „Pilz Think Tank 4.0” skupia pracowników obszaru produkcyjnego i IT i udostępnia im niezbędne zasoby do planowania oraz realizowania wspólnych projektów na rzecz Industry 4.0.

Nasza oferta: Produkty i rozwiązania dla koncepcji Industry 4.0

Kontakt

Pilz Polska Sp. z o.o.
ul. Ruchliwa 15
02-182 Warszawa
Polska

Telefon: +48 22 884 71 00
E-mail: info@pilz.pl

Zamówienia

Telefon: +48 22 573 28 66
E-mail: order@pilz.pl

Wsparcie techniczne

Telefon: +48 22 573 28 88
E-mail: technical.support@pilz.pl

;