Polska | polski

Sterowniki PLC i systemy We/Wy

Dwa rozwiązania dla zadań automatyzacji i bezpieczeństwa

Obok sprawdzonej technologii PSSuniversal z modułami sterującymi modułami głównymi We/Wy i odpowiadającymi im modułami We/Wy, zdalny system We/Wy PSSuniversal 2 kontynuuje tę historię sukcesów. Udoskonalenia urządzeń mechanicznych, obsługi i diagnostyki czynią nową wersję bardziej uniwersalną.

Sterowniki PLC i systemy We/Wy

PSSuniversal – sprawdzona technologia, stosowana na całym świecie

Sterowniki w systemie sterowania PSS 4000

Sterownik PLC PSSuniversal PLC można wykorzystywać na przykład jako sterownik samodzielny lub jako element sieci. Przetwarza on żądane funkcje w połączeniu z modułami We/Wy.

Moduły komunikacyjne dla zdecentralizowanych systemów We/Wy

Zdecentralizowany system We/Wy PSSuniversal stanowi rozwiązanie dla rozbudowy urządzeń peryferyjnych. Jest on podłączony do sterownika wyższego rzędu jako zdalne wejście/wyjście.

Moduły wejścia/wyjścia dla sterowników i modułów komunikacyjnych.

Korzystając z modułów We/Wy, możesz dostosować swoje sterowniki i systemy We/Wy do indywidualnych wymagań. Uwaga: Stopniowo wycofujemy z oferty systemy sterowania PSScompact i PSSmodular. Elastyczna i wydajna alternatywa: sterownik PSSuniversal należący do systemu sterowania PSS 4000. Chętnie pomożemy przy modernizacji!

 

PSSuniversal 2 – następna generacja

Moduły komunikacyjne PSSuniversal 2

Zdalny system We/Wy PSSuniversal 2 jest rozwiązaniem otwartym na rozbudowę urządzeń peryferyjnych. Można go wbudować w istniejącą architekturę systemu, z wykorzystaniem standardowych przemysłowych protokołów komunikacyjnych.

Moduły elektroniczne systemu PSSuniversal 2

Nasze moduły elektroniczne umożliwiają indywidualną adaptację do istniejącego systemu eksploatowanego przez użytkownika – prostą, elastyczna i rozproszoną.

Nagroda dla PSSuniversal 2

PSSuniversal 2 – następna generacja
iF Design Award 2017

PSSuniversal 2 zdobył w tym roku nagrodę iF DESIGN AWARD, dołączając tym samym do laureatów tegoprestiżowego w skali międzynarodowej wyróżnienia. Nagroda ta została przyznana systemowi PSSuniversal 2 w dziedzinie „Produkt”, w kategorii „Przemysł”. Nagroda iF DESIGN AWARD przyznawana jest corocznie przez firmę iF International Forum Design GmbH z siedzibą w Hanowerze.

Jako modułowy system automatyzacji o przyjaznej dla użytkownika trzyczęściowej konstrukcji, PSSuniversal 2 zdołał przekonać do siebie 58-osobowe niezależne międzynarodowe jury ekspertów. W rywalizacji tej wzięło udział bardzo wielu pretendentów. Jurorzy musieli ocenić 5 575 realizacji z 59 krajów, w celu przyznania pożądanej pieczęci jakości.

Modułowa budowa i elastyczność w każdej aplikacji – korzyści dla użytkowników

 • Realizacja funkcji bezpieczeństwa i sterowania standardowego
 • Modułowa struktura systemu na rzecz maksymalnej elastyczności
 • Gotowość do wykorzystania w najróżniejszych aplikacjach
 • Szeroki wybór modułów spełniających specyficzne wymagania klienta
 • Zgodność z międzynarodowymi normami bezpieczeństwa maszyn
 • Prosta obsługa dzięki przejrzystemu oprogramowaniu
Modułowa budowa i elastyczność w każdej aplikacji

Właściwości techniczne

Właściwości techniczne sterowników PLC i systemów We/Wy
 • Szybka instalacja, szybka wymiana modułów (również w trakcie pracy)
 • Przetwarzanie cyfrowe i analogowe
 • Pracująca w czasie rzeczywistym aplikacja Ethernet SafetyNET p
 • System otwarty
 • Powszechnie stosowane przemysłowe protokoły komunikacyjne
 • Moduły odporne na temperaturę

Modułowa struktura systemu – możliwość zastosowania w każdej aplikacji

Modułowa struktura i szeroki wybór modułów wejściowych i wyjściowych umożliwiają dostosowanie naszych systemów sterowania do każdej aplikacji. Zdecentralizowane systemy We/Wy PSSuniversal wykorzystywane są jako zdalne systemy We/Wy na poziomie instalacji. Zdalny system We/Wy następnej generacji PSSuniversal 2 jest rozwiązaniem otwartym na rozbudowę urządzeń peryferyjnych.

System sterowania PSS 4000 oferuje programowalne i konfigurowalne sterowniki na potrzeby bezpieczeństwa i automatyzacji. Dostępne są specjalne wykonania umożliwiające zastosowanie na przykład w kolejnictwie, w aplikacjach wymagających szerokiego zakresu temperatury. Wszystkie urządzenia zgodne są z normami międzynarodowymi i można zastosować je w wielu najróżniejszych aplikacjach i gałęziach przemysłu.

Modułowa struktura systemu – możliwość zastosowania w każdej aplikacji

Zastosowania w przemyśle – w ujęciu globalnym

Nasza oferta: Sterowniki PLC i systemy We/Wy

Kontakt

Pilz Polska Sp. z o.o.
ul. Ruchliwa 15
02-182 Warszawa
Polska

Telefon: +48 22 884 71 00
E-mail: info@pilz.pl

Zamówienia

Telefon: +48 22 573 28 66
E-mail: order@pilz.pl

Wsparcie techniczne

Telefon: +48 22 573 28 88
E-mail: technical.support@pilz.pl