Polska | polski

Bezpieczny moduł monitorowania prędkości PNOZ s30

Komfortowy monitoring prędkości obrotowej

Bezpieczny moduł monitorowania prędkości PNOZ s30

Moduł monitorowania prędkości PNOZ s30 zapewnia bezpieczne monitorowanie maszyn w zakresie funkcji zatrzymania, prędkości obrotowej, położenia, ścinania kołka bezpiecznikowego, zakresu prędkości obrotowych i kierunku obrotów zgodnie z normą PN-EN ISO 13849-1 do poziomu bezpieczeństwa PL e i zgodnie z normą PN-EN IEC 62061 aż do poziomu SIL CL 3. Zastosowanie modułu PNOZ s30 gwarantuje zgodność z dyrektywą maszynową w odniesieniu do monitorowania napędów, to znaczy bezpiecznego monitorowania i konserwowania statusu pracy napędu, gdy jest on wyłączony. Przykładowo przemieszczanie ze zmniejszoną prędkością w trybie konfiguracji powoduje zwiększenie bezpieczeństwa operatorów. Na wyświetlaczu można łatwo i wygodnie wyświetlać konfigurację i informacje o błędach. Przekaźnik PNOZ s30 nadaje się do wszystkich popularnych systemów regulacji silników oraz przełączników zbliżeniowych.

Nowy moduł monitorowania prędkości PNOZ s30 – Nowe funkcje w wersji 3.0

Począwszy od wersji 3.0 moduł monitorowania prędkości PNOZ s30 ma konfigurowalne wyjście analogowe. Przekazuje on bezpiecznie zmierzoną prędkość do sterownika jako sygnał proporcjonalny 0-20 lub 4-20 mA, dzięki czemu podczas monitorowania procesu możesz bezpośrednio wykorzystywać prędkość. Bezpiecznie monitorowaną prędkość można wyświetlać i obserwować bezpośrednio na urządzeniach obsługujących i monitorujących, takich jak np. terminale operatorskie PMI. Dzięki wyjściu analogowemu nie musisz wykorzystywać dodatkowych czujników służących do wykrywania prędkości. Moduł PNOZ s30 wykorzystuje również bezpieczny sygnał wyjściowy do sygnalizowania wykroczenia poza zakres zdefiniowanych ostrzegawczych wartości progowych. W ten sposób można uniknąć zbędnych procesów wyłączania oraz zwiększyć wydajność procesu.

Możliwe jest logiczne połączenie za pomocą operatorów logicznych I oraz LUB do trzech funkcji bezpieczeństwa, takich jak na przykład „Bezpieczne zatrzymanie pracy” lub „Bezpieczne monitorowanie prędkości”; możliwe jest również łączenie funkcji I/LUB. Zmniejsza to potencjalne błędy okablowania i pozwala skrócić rozruch techniczny.

Bezpieczny moduł monitorowania prędkości PNOZ s30 oferuje więcej nowych korzystnych funkcji:

 • Podświetlany wyświetlacz
 • „Reset automatyczny” podczas przełączania zbiorów parametrów w trakcie monitorowania obrotów i położenia
 • „Start synchroniczny” można aktywować go dla wszystkich wyjść
 • „Brak ponownego wyzwalania” jako nowa wybieralna opcja wyłączenia czasu opóźnienia
Moduł monitorowania prędkości PNOZ s30

Korzyści dla użytkownika

 • Zwiększenie bezpieczeństwa swoich pracowników
 • Oszczędność kosztów i wzrost wydajności: Wyeliminowanie zbędnych przestojów
 • Aby pozostać w stanie gwarantującym bezpieczeństwo, otrzymasz ostrzeżenie, gdy osiągnięty zostanie określony próg ostrzegawczy
 • Oszczędność czasu podczas konfiguracji urządzenia dzięki zastosowaniu wygodnego pokrętła (typu wciśnij i obróć)

Właściwości przyjazne dla użytkownika

Właściwości przyjazne dla użytkownika
 • Możliwość dowolnego ustawiania parametrów, wprowadzanie parametrów za pomocą pokrętła (wciśnij i obróć)
 • Możliwość ustawienia tolerancji dla każdej wartości granicznej
 • Prosta diagnostyka: Wbudowany wyświetlacz
 • Ustawione parametry są zapisywane na karcie chipowej za pomocą gniazda USB
 • Zabezpieczenie przed nieuprawnionym manipulowaniem: blokowana pokrywa w celu ochrony elementów konfiguracyjnych i zabezpieczenia za pomocą hasła Szybka instalacja: wtykowe zaciski sprężynowe (lub wtykowe zaciski śrubowe)
 • Szybki montaż dzięki zaciskom sprężynowym – bez użycia narzędzi
 • Łatwy przegląd: z wykorzystaniem 6 wyświetlaczy LED – nie ma potrzeby stosowania zewnętrznych urządzeń pomiarowych
 • Monitorowanie pozycji osi możliwe jest jako opcja wraz z funkcją zatrzymania
 • Wcześniejsze ostrzeżenie o wyłączeniu przy osiągnięciu określonego progu
 • Styki wyjściowe: 2 bezzwłoczne zestyki bezpieczeństwa (zwierne) i 2 zestyki pomocnicze (rozwierne)

Rozszerzenie liczby styków dzięki PNOZ s22 – co najmniej dwa razy lepsze

Rozszerzenie liczby styków dzięki PNOZ s22
 • 2 funkcje przekaźnikowe, które można oddzielnie kontrolować zgodnie z poziomem bezpieczeństwa PL e, według normy PN-EN ISO 13849-1, w sumie 6 bezzwłocznych zestyków bezpieczeństwa (zwiernych) i 2 bezzwłoczne zestyki pomocnicze (rozwierne)
 • Każdy zestyk spośród 3 zestyków bezpieczeństwa i 1 zestyk pomocniczy, który można oddzielnie kontrolować, tak aby wyjściom można przydzielać różne funkcje w zależności od jednostki bazowej PNOZ s30.
 • Bezpieczna separacja pomiędzy dwiema funkcjami przekaźników zapewnia przełączanie na różne potencjały

Wygodna aplikacja

Typowe obszary aplikacji to parki rozrywki, wyważarki, wysokie regały, wirówki, maszyny napełniające, centra obróbki, turbiny wiatrowe.

Możliwość bezpiecznej pracy przy otwartych osłonach prowadzi do:

 • Skrócenia czasu konfiguracji;
 • Większego bezpieczeństwa pracy poprzez zagwarantowanie, że kierunek przemieszczania się odpowiada wybranej funkcji pracy krokowej;
 • Większego bezpieczeństwa pracy dzięki bezpiecznym wartościom prędkości.
Bezpieczna praca przy otwartych osłonach

Dzięki funkcji automatycznego testowania czynności hamowania, bezpieczne funkcje hamulców przyczyniają się do:

 • zmniejszenia czasu trwania prac konserwacyjnych
 • zwiększenia wydajności i dyspozycyjności
 • zwiększenia poziomu bezpieczeństwa
Funkcje bezpiecznego hamowania

Bezpieczne zatrzymanie (SOS i SS2) zapewnia wyższą wydajność ponieważ:

 • Utrzymywana jest synchronizacja osi
 • Wznowienie pracy instalacji odbywa się szybko i łatwo
 • Wyższy jest poziom bezpieczeństwa, gdy instalacja jest chroniona przed nieoczekiwanym uruchomieniem
Bezpieczne zatrzymanie (SOS i SS2)

Nasza gama produktów: Monitorowanie prędkości

Kontakt

Pilz Polska Sp. z o.o.
ul. Ruchliwa 15
02-182 Warszawa
Polska

Telefon: +48 22 884 71 00
E-mail: info@pilz.pl

Zamówienia

Telefon: +48 22 573 28 66
E-mail: order@pilz.pl

Wsparcie techniczne

Telefon: +48 22 573 28 88
E-mail: technical.support@pilz.pl