Polska | polski

Bezpieczny moduł kontroli prędkości PNOZ s30 (niezależny)

Komfortowy monitoring prędkości obrotowej

Bezpieczny moduł kontroli prędkości PNOZ s30

Moduł monitorowania prędkości PNOZ s30 zapewnia bezpieczne monitorowanie maszyn w zakresie zatrzymania, prędkości obrotowej, położenia, ścinania kołka bezpiecznikowego, zakresu prędkości obrotowych i kierunku obrotów zgodnie z normą PN-EN ISO 13849-1 do poziomu bezpieczeństwa PL e i zgodnie z normą PN-EN IEC 62061 aż do poziomu SIL CL 3. Zastosowanie modułu PNOZ s30 zapewnia zgodność z dyrektywą maszynową w odniesieniu do monitorowania napędów, to znaczy bezpiecznego monitorowania i konserwowania statusu pracy napędu, gdy napęd ten jest wyłączony. Przykładowo, przemieszczanie ze zmniejszoną prędkością w trybie konfiguracji powoduje zwiększenie bezpieczeństwa operatorów. Na wyświetlaczu można łatwo i wygodnie udostępniać konfigurację i informacje o błędach. Przekaźnik PNOZ s30 nadaje się do wszystkich popularnych systemów regulacji silników oraz przełączników zbliżeniowych.

Korzyści dla użytkownika

 • Zwiększysz bezpieczeństwo swoich pracowników
 • Oszczędzisz koszty i zwiększysz wydajność: Wyeliminowanie zbędnych przestojów
 • Aby nie dopuścić do zagrożenia bezpieczeństwa, w momencie osiągnięcia progowej wartości granicznej użytkownik odbiera sygnał ostrzeżenia
 • Oszczędność czasu podczas konfigurowania urządzenia dzięki użyciu wygodnego pokrętła (typu wciśnij i obróć)

Właściwości przyjazne dla użytkownika

Właściwości przyjazne dla użytkownika
 • Możliwość dowolnego ustawiania parametrów, wprowadzanie parametrów za pomocą pokrętła (wciśnij i obróć)
 • Możliwość ustawienia tolerancji dla każdej wartości granicznej
 • Prosta diagnostyka: Wbudowany wyświetlacz
 • Ustawione parametry są zapisywane na karcie chipowej za pośrednictwem gniazda USB
 • Zabezpieczenie przed nieuprawnionym manipulowaniem: blokowana pokrywa w celu ochrony elementów konfigurujących i zabezpieczenia za pomocą hasła Szybka instalacja: wtykowe zaciski sprężynowe (alternatywnie można stosować wtykowe zaciski śrubowe)
 • Szybki montaż dzięki zaciskom sprężynowym – bez użycia narzędzi
 • Łatwy przegląd: z wykorzystaniem 6 wyświetlaczy LED – nie ma potrzeby stosowania zewnętrznych urządzeń pomiarowych
 • Monitorowanie pozycji osi możliwe jest jako opcja wraz z funkcją zatrzymania
 • Wcześniejsze ostrzeżenie o wyłączeniu przy osiągnięciu określonego progu
 • Styki wyjściowe: 2 bezzwłoczne zestyki bezpieczeństwa (zwierne) i 2 zestyki pomocnicze (rozwierne)

Rozszerzenie liczby styków za pomocą PNOZ s22 – co najmniej dwa razy lepsze

Rozszerzenie liczby styków za pomocą PNOZ s22
 • 2 funkcje przekaźnikowe, które można oddzielnie kontrolować zgodnie z poziomem bezpieczeństwa PL e, według normy PN-EN ISO 13849-1, w sumie 6 bezzwłocznych zestyków bezpieczeństwa (zwiernych) i 2 bezzwłoczne zestyki pomocnicze (rozwierne)
 • Każdy zestyk spośród 3 zestyków bezpieczeństwa i 1 zestyk pomocniczy, który można oddzielnie kontrolować, tak aby wyjściom można przydzielać różne funkcje w zależności od jednostki bazowej PNOZ s30.
 • Bezpieczna separacja pomiędzy dwiema funkcjami przekaźników zapewnia przełączanie na różne potencjały

Wygodne zastosowanie

Typowe obszary zastosowań to parki rozrywki, wyważarki, wysokie regały, wirówki, maszyny napełniające, centra obróbki, turbiny wiatrowe.

Możliwość bezpiecznej pracy przy otwartych osłonach prowadzi do:

 • Skrócenia czasu konfigurowania dzięki lepszemu wglądowi w ustawienia maszyny;
 • większego bezpieczeństwa pracy poprzez zagwarantowanie, że kierunek przemieszczania się odpowiada wybranej funkcji pracy krokowej;
 • większego bezpieczeństwa pracy dzięki bezpiecznym wartościom prędkości.
Bezpieczna praca przy otwartych osłonach

Poprzez automatyczne testowanie czynności hamowania bezpieczne funkcje hamulców przyczyniają się do:

 • zmniejszenia wymagań konserwacyjnych
 • zwiększenia wydajności i dyspozycyjności
 • zwiększenia poziomu bezpieczeństwa
Funkcje bezpiecznego hamowania

Bezpieczne zatrzymanie (SOS i SS2) zapewnia wyższą wydajność ponieważ:

 • Utrzymywana jest synchronizacja osi
 • Wznowienie pracy instalacji odbywa się szybko i łatwo
 • Wyższy jest poziom bezpieczeństwa, gdy instalacja jest chroniona przed nieoczekiwanym uruchomieniem
Bezpieczne zatrzymanie (SOS i SS2)
Kontakt

Pilz Polska Sp. z o.o. Safe Automation
ul. Ruchliwa 15
02-182 Warszawa
Polska

Telefon: +48 22 884 71 00
E-mail: info@pilz.pl

Wsparcie techniczne

Telefon: +48 22 573 28 88
E-mail: technical.support@pilz.pl