Polska | polski

Bezpieczne monitorowanie ruchu z użyciem kompaktowych systemów sterowania PNOZmulti 2

Bezpieczne monitorowanie napędów

Kompaktowe systemy sterowania PNOZmulti 2

Moduły monitorowania bezpieczeństwa ruchu przeznaczone dla konfigurowalnych systemów sterowania PNOZmulti 2 zapewniają bezpieczne monitorowanie napędów. Moduły rozszerzeń wspólnie z jednostką bazową PNOZ m B0 lub PNOZ m B1 monitorują jedną lub dwie osie. Moduły do bezpiecznego monitorowania ruchu dla systemu PNOZmulti 2 łatwo konfiguruje się za pomocą narzędzia programowego PNOZmulti Configurator. Narzędzie to można również wykorzystać do konfigurowania niezależnego modułu programowego (mIQ), który jest realizowany bezpośrednio w module monitorowania ruchu. Oznacza to wyraźne korzyści dla użytkownika: możliwa jest wysoce rozdrobniona konfiguracja kilku monitorowanych zmiennych, takich jak prędkość lub obroty, które następnie są realizowane lokalnie w module rozszerzeń. Dzięki temu użytkownik uzyskuje większą elastyczność. Zapewnione są również wygodne funkcje diagnostyczne oraz szeroka różnorodność magistrali typu Fieldbus i opcji komunikacyjnych.

Wszystkie standardowe enkodery inkrementalne można podłączyć za pomocą przewodów właściwych dla napędów za pośrednictwem interfejsu przemysłowego charakteryzującego się szczególnie wysoką trwałością.

Korzyści dla użytkowników

 • Wdrożenie funkcji bezpieczeństwa zgodnie z normą PN-EN 61800-5-2 (dla napędów elektrycznych o regulowanej prędkości)
 • Maksymalna elastyczność dzięki zastosowaniu nowej technologii modułów programowych (mIQ): Możliwość prostej konfiguracji za pomocą narzędzia programowego PNOZmulti Configurator
 • Krótkie czasy reakcji: zmniejszenie obciążenia jednostki bazowej
 • Maksymalne bezpieczeństwo: prosta konfiguracja funkcji za pomocą certyfikowanych bloków programowych w programie PNOZmulti Configurator
 • Wysoka dyspozycyjność: Kompleksowe funkcje monitorowania ruchu
 • Wydajne instalacje i maszyny: dzięki systemowi sterowania PNOZmulti można zmniejszyć koszty przy zapewnieniu maksymalnego bezpieczeństwa
 • Połączenie z wszystkimi najbardziej powszechnymi enkoderami inkrementalnymi za pośrednictwem kompatybilnego interfejsu Mini I/O

Cechy charakterystyczne modułu monitorowania bezpieczeństwa ruchu

Cechy charakterystyczne modułu monitorowania bezpieczeństwa ruchu
 • Możliwość podłączenia jednostki bazowej (PNOZ m B1 lub PNOZ m B0) konfigurowalnego systemu sterowania PNOZmulti 2
 • Możliwość konfiguracji za pomocą narzędzia programowego PNOZmulti Configurator
 • Monitorowanie 1 osi (PNOZ m EF 1MM) lub 2 niezależnych osi (PNOZ m EF 2MM)
 • Pobieranie mierzonych wartości przez przełącznik zbliżeniowy i enkoder
 • Funkcje monitorujące:

– Bezpieczne monitorowanie prędkości (SSM)

– Bezpieczny zakres prędkości (SSR-M)

– Bezpieczny kierunek monitorowania ruchu (SDI-M)

– Bezpieczne monitorowanie zatrzymania pracy (SOS-M)

– Bezpieczne monitorowanie zatrzymania 1 (SS1-M)

– Bezpieczne monitorowanie zatrzymania 2 (SS2-M)

– Napięcie analogowe (ścieżka S)

Bezpieczne funkcje monitorowania za pomocą systemu sterowania PNOZmulti 2

SS1 – Bezpieczne zatrzymanie 1

Dzięki funkcji „bezpiecznego zatrzymania 1” napęd jest sprowadzany do stanu kontrolowanego zatrzymania, po czym ma miejsce bezpieczne odcięcie zasilania silnika. Po zatrzymaniu napęd nie może wykonywać żadnych niebezpiecznych ruchów.

SS1 – Bezpieczne zatrzymanie 1

SS2 – Bezpieczne zatrzymanie 2

W przypadku funkcji „bezpiecznego zatrzymania 2” napęd jest sprowadzany do stanu kontrolowanego zatrzymania, po czym uruchamiane jest „bezpieczne zatrzymanie pracy”. W trybie „bezpiecznego zatrzymania roboczego” utrzymywane są w pełni funkcje sterowania napędem.

SS2 – Bezpieczne zatrzymanie 2

SSR – Bezpieczny zakres prędkości

Maksymalna prędkość nie może przekroczyć pewnej wartości, zaś prędkość minimalna nie może spaść poniżej określonej wartości. W przypadku przekroczenia którejś z tych wartości granicznych napęd zostaje wyłączony.

SSR – Bezpieczny zakres prędkości

SSM – Bezpieczne monitorowanie prędkości

SSM – funkcja bezpiecznego monitorowania prędkości (SSM) zapewnia bezpieczny sygnał wejściowy wskazujący, czy obroty silnika są niższe niż określona wartość graniczna.

SSM – Bezpieczne monitorowanie prędkości

SDI – Bezpieczeństwo kierunku ruchu

Napęd może przemieszczać się wyłącznie w jednym (określonym) kierunku. W razie zmiany kierunku napęd jest bezpiecznie wyłączany.

SDI – Bezpieczeństwo kierunku ruchu

SOS – Bezpieczne zatrzymanie robocze

SOS – funkcja „Bezpieczne zatrzymanie robocze” monitoruje pozycję zatrzymania osiągniętą przez oś i zapobiega jakiemukolwiek odchyleniu od przedziału położenia. Funkcje sterowania napędem są w pełni utrzymywane. W razie wyjścia położenia poza monitorowany przedział napęd jest bezpiecznie wyłączany.

 

Dzięki różnym blokom narzędzia programowego PNOZmulti Configurator możliwe jest szybkie i łatwe wdrożenie funkcji bezpieczeństwa

SOS – Bezpieczne zatrzymanie robocze
Kontakt

Pilz Polska Sp. z o.o.
ul. Ruchliwa 15
02-182 Warszawa
Polska

Telefon: +48 22 884 71 00
E-mail: info@pilz.pl

Zamówienia

Telefon: +48 22 573 28 66
E-mail: order@pilz.pl

Wsparcie techniczne

Telefon: +48 22 573 28 88
E-mail: technical.support@pilz.pl