Polska | polski

NR-12 - Ocena zgodności międzynarodowej

Najbezpieczniejsza droga do  maszyn spełniających wymagania regulacji NR-12. Na całym świecie!

NR-12 - Ocena zgodności międzynarodowej

Każdy producent zamierzający sprzedawać maszyny w Brazylii, musi postępować zgodnie z zasadami regulacji NR-12.

Z kolei regulacja NR-12 zobowiązuje podmioty eksploatujące maszyny w Brazylii do wdrażania środków chroniących swoich pracowników.

Norma NR-12 dostarcza technicznych wytycznych, podstawowych zasad i środków ochrony mających zapewnić zdrowie i fizyczną nienaruszalność pracowników. Ustanawia ona również minimalne wymagania dotyczące zapobiegania wypadkom w całym okresie eksploatacji maszyny.

Regulacja NR12 dotyczy nowych oraz używanych maszyn i urządzeń, i obejmuje środki adaptacji istniejących maszyn.

Korzyści wynikające z naszej procedury dla oceny zgodności Twojej maszyny w odniesieniu do regulacji NR-12. Można ją wykorzystać na całym świecie! Firma Pilz zapewnia wsparcie, począwszy od oceny ryzyka poprzez walidację i dokumentację techniczną tworzoną u producenta maszyn, aż po ostateczną akceptację w firmie eksploatującej maszynę w Brazylii. Efektem czego jest dostarczenie maszyny zgodnej z regulacją NR-12, obejmującej przygotowanie niezbędnej dokumentacji na potrzeby lokalnych władz.

NR-12

Nasze usługi gwarantują wsparcie w zakresie wytwarzania maszyn spełniających wymagania regulacji NR-12.

Usługi związane ze spełnieniem wymagań normy NR-12

*Pilz Brazil jest oficjalnie zarejestrowana w CREA/ART, w związku z czym musi przedstawić oficjalne świadectwa zatwierdzenia i zgodności dla użytkowników i producentów, zgodnie z regulacją NR-12.

CREA (Regionalna Rada Techniki i Agronomii):

Brazylia

Regionalna rada skupiająca specjalistów w dziedzinie bezpieczeństwa. Elementy dokumentacji zgodnej z regulacją NR-12 muszą być sporządzone przez technika zarejestrowanego w CREA.

ART (Komentarz dotyczący odpowiedzialności technicznej):

Dokumenty

Wymagany dokument określający osobę odpowiedzialną za produkt lub usługę.

Najważniejsze zalety

  • Zapewniamy wsparcie w procesie oceny zgodności z wszelkimi obowiązującymi normami oraz wymaganiami dyrektyw już na etapie projektu. Możemy to zagwarantować na przestrzeni całego projektu – na całym świecie.
  • Nasi eksperci w Brazylii posiadają niezbędną wiedzę dotyczącą regulacji NR-12 i zapewniają wsparcie w całym procesie oceny ryzyka.
  • Oszczędzaj czas i pieniądze, realizując naszą zgodną z normami procedurę i korzystając ze standardowego, międzynarodowego schematu działań.
  • Optymalizuj swój proces tworzenia dokumentacji: dostarczymy Ci standardowe, globalnie obowiązujące dokumenty – nawet jeśli Twoje maszyny mają być produkowane lub odbierane w różnych lokalizacjach.

Kontakt

Pilz Polska Sp. z o.o.
ul. Ruchliwa 15
02-182 Warszawa
Polska

Telefon: +48 22 884 71 00
E-mail: info@pilz.pl

Zamówienia

Telefon: +48 22 573 28 66
E-mail: order@pilz.pl