Polska | polski

PROFINET

PROFINET jest standardem opartym na sieci Ethernet opracowanym przez organizację użytkowników sieci Profibus. PROFINET wykorzystuje protokół Ethernet-TCP/IP i rozszerza technologię PROFIBUS na zastosowania wymagające szybkiego przesyłania danych za pośrednictwem sieci Ethernet. Obowiązuje rozróżnienie pomiędzy klasami niewymagającymi czasu rzeczywistego (NRT), działającymi w czasie rzeczywistym (RT) i komunikacji izochronicznej w czasie rzeczywistym (IRT). Standard PROFINET spełnia wymagania norm IEC 61158 i IEC 61784.

 

 

Komunikacja w czasie rzeczywistym z wykorzystaniem standardu PROFINET

Przesyłanie w czasie rzeczywistym danych procesowych i alarmów stanowi podstawę do wymiany danych w systemie PROFINET -IO. W rezultacie uzyskuje się czasy cykli sieci wynoszące zaledwie kilka milisekund.  Funkcja komunikacji izochronicznej w czasie rzeczywistym definiuje również precyzyjnie moment rozpoczęcia cyklu sieci. Może on różnić się maksymalnie o 1 mikrosekundę. Precyzyjna synchronizacja cykli generalnie wymagana jest w aplikacjach zawierających sterowanie ruchem.

 

Redundancja systemu poprzez wykorzystanie Redundancji Transmisji Protokołu (MRP)

Dzięki włączeniu protokołu MRP do standardu PROFINET możliwe jest projektowanie systemów sterowania i urządzeń końcowych z redundancją. Jest to szczególnie istotne dla zastosowań wymagających najwyższej niezawodności maszyn lub zakładów.

 

 

Poniższe grupy produktów Pilz wykorzystują interfejs PROFINET:

Dalsze informacje:

Kontakt

Pilz Polska Sp. z o.o.
ul. Ruchliwa 15
02-182 Warszawa
Polska

Telefon: +48 22 884 71 00
E-mail: info@pilz.pl

Wsparcie techniczne

Telefon: +48 22 573 28 88
E-mail: technical.support@pilz.pl