Polska | polski

IEC/ISO 17305

Planowana norma IEC ISO 17305 będzie połączeniem norm EN ISO 13849 i IEC 62061. Będzie to dokument regulujący kwestie bezpieczeństwa funkcjonalnego oraz wymaganych środków i procedur związanych z jego przestrzeganiem.
 

Norma IEC/ISO 17305 pojawi się prawdopodobnie od 2016 roku

Wejście w życie normy IEC ISO 17305 zaplanowano na rok 2016; przewidziano dwuletni okres przejściowy. Rezultat „połączenia” norm będzie obowiązywał na całym świecie. Celem tego procesu jest znormalizowanie i uproszczenie procesów. Będzie to możliwe za sprawą całkowitego zastąpienia norm EN ISO 13849 i IEC 62061, obecnie obowiązujących równocześnie, pojedynczą normą IEC ISO 17305.
 

Które normy zastąpi nowy dokument?

  • EN ISO 13849: EN ISO 13849-1 to aktualnie podstawowa w sektorze bezpieczeństwa maszyn norma dotycząca projektowania systemów sterowania pełniących funkcje związane z bezpieczeństwem. Została ona opublikowana w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej oraz – jako norma zharmonizowana – w dyrektywie maszynowej.
  • IEC 62061: Norma EN/IEC 62061 dotyczy wdrażania w maszynach elektrycznych systemów sterowania pełniących funkcje związane z bezpieczeństwem. Reguluje kwestie dotyczące wszystkich etapów ich cyklu życia: od projektu po wycofanie z eksploatacji. Jest również wskazana w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej jako norma zharmonizowana.
     

Jakie korzyści przyniesie wdrożenie nowej normy IEC/ISO 17305?

Połączenie dwóch norm w nowy dokument IEC ISO 17305 przyczyni się do uproszczenia szeregu procesów realizowanych przez producentów maszyn:

  • Zastąpienie dwóch norm jedną normą obowiązującą na całym świecie ułatwi zapewnianie zgodności z wymaganiami.
  • Nie zajdą zasadnicze zmiany w procedurach w stosunku do obowiązujących aktualnie norm. Producenci maszyn przestrzegający dotychczas postanowień norm EN ISO 13849 i IEC 62061 najprawdopodobniej nie będą musieli modyfikować realizowanych procedur w nadmiernym stopniu.
  • Format wydań będzie prostszy i bardziej przejrzysty.

Odpowiedni komitet normalizacyjny, w którego skład wchodzą również specjaliści firmy Pilz, dąży do opracowania rozwiązania, które będzie wiążące w skali międzynarodowej oraz ekonomiczne z punktu widzenia producentów maszyn.

Kontakt

Pilz Polska Sp. z o.o.
ul. Ruchliwa 15
02-182 Warszawa
Polska

Telefon: +48 22 884 71 00
E-mail: info@pilz.pl

Wsparcie techniczne

Telefon: +48 22 573 28 88
E-mail: technical.support@pilz.pl