Polska | polski

Inteligentna fabryka

Smart Factory (fabryka cyfrowa) to inteligentna fabryka przyszłości. Jest ona w całości modułowa, a standardowe interfejsy i nowoczesna technologia informacyjna umożliwiają wysoce elastyczną automatyzację. Pozwala to uzyskać krótsze czasy produkcji, a także zindywidualizować produkty po kosztach produkcji seryjnej.

Stworzenie Inteligentnej fabryki jest celem strategii niemieckiego rządu w dziedzinie technologii jako element przyszłego projektu Industry 4.0. W inteligentnej fabryce będzie funkcjonować proces produkcyjny, w którym instalacje produkcyjne i systemy logistyczne w szerokim stopniu będą się same organizować i optymalizować. Wytwarzane produkty na każdym etapie będą dysponować informacją o swoim aktualnym statusie, będą znać swoją historię oraz kolejne etapy procesu wytwarzania.

Podstawą techniczną fabryki przyszłości są systemy cybernetyczno-fizyczne, które komunikują się ze sobą za pośrednictwem internetu rzeczy. Ważnym elementem jest komunikacja pomiędzy produktem i/lub nośnikiem części roboczej oraz instalacją produkcyjną: Produkt przekazuje informacje o sobie o charakterze produkcyjnym w formie czytelnej dla maszyny, na chipie RFID. Na podstawie tych danych kontrolowana jest jego droga przez poszczególne etapy wytwarzania.

Inteligentny produkt

Inteligentny produkt dysponuje informacją o swojej produkcji, dzięki czemu sam kontroluje swój proces produkcyjny. Jako obiekt inteligentny, stanowi on podstawę dla internetu rzeczy.

Inteligentna produkcja opisuje dialog pomiędzy inteligentną fabryką (fabryką cyfrową) a inteligentnym produktem.

Dalsze informacje:

Industry 4.0

Kontakt

Pilz Polska Sp. z o.o.
ul. Ruchliwa 15
02-182 Warszawa
Polska

Telefon: +48 22 884 71 00
E-mail: info@pilz.pl

Wsparcie techniczne

Telefon: +48 22 573 28 88
E-mail: technical.support@pilz.pl