Polska | polski

Identyfikacja częstotliwości radiowej (RFID)

RFID jest skrótem od Radio Frequency Identification i opisuje procedurę identyfikacji dla systemów nadajnik-odbiornik na potrzeby automatycznej i bezkontaktowej identyfikacji oraz lokalizacji obiektów za pomocą fal radiowych.

Dzięki technologii RFID obiekty mogą się same identyfikować i do pewnego stopnia wzajemnie się kontrolować. Dane produkcyjne produktu przekazywane są w formie czytelnej dla maszyny, na chipie RFID. Na podstawie tych danych kontrolowana jest jego droga przez poszczególne etapy wytwarzania.

Dalsze informacje:

Industry 4.0 w firmie Pilz

Kontakt

Pilz Polska Sp. z o.o.
ul. Ruchliwa 15
02-182 Warszawa
Polska

Telefon: +48 22 884 71 00
E-mail: info@pilz.pl

Wsparcie techniczne

Telefon: +48 22 573 28 88
E-mail: technical.support@pilz.pl