Polska | polski

Referencyjny model architektury (RAMI)

Wykorzystywaną automatyzację charakteryzuje struktura zorientowana sprzętowo (piramida automatyzacji). Obecne struktury są już przestarzałe, gdyż automatyzacja nie oznacza już wyłącznie okablowania urządzeń, ale również realizuje połączenia między chmurą a danymi produkcyjnymi. Ponadto dostępne są nie tylko dane produkcyjne, ale możliwy jest dostęp do danych sterownika zewnętrznego. Dlatego teżutworzono referencyjny model architektury (RAMI) jako zmodernizowaną piramidę automatyzacji#br##
FirmaZVEI opracowała koncepcje automatyzacji wspólnie z firmami VDI/VDE-GMA, DKE oraz partnerami działającymi na platformie Industry 4.0 BitkomVDMA. Model Industry 4.0 oparty jest na trójwymiarowym modelu warstwowym. Dzięki temu inicjatywę Industry 4.0 można systematycznie klasyfikować i stale rozwijać. Model ten definiuje również standardy dla platformy Industry 4.0, z uwagi na konieczność komunikacji między firmami tworzącymi platformę.

Dalsze informacje:

Industry 4.0

Kontakt

Pilz Polska Sp. z o.o.
ul. Ruchliwa 15
02-182 Warszawa
Polska

Telefon: +48 22 884 71 00
E-mail: info@pilz.pl

Wsparcie techniczne

Telefon: +48 22 573 28 88
E-mail: technical.support@pilz.pl