Polska | polski

Ochrona danych

Ochrona danych lub ochrona technologii IT.

Wyzwaniem dla ochrony danych są – w przeciwieństwie do bezpieczeństwa funkcjonalnego – mechanizmy ochrony danych wymagane do ciągłego dostosowywania się do nowych zagrożeń i luk w zabezpieczeniach, które mogą nawet uniemożliwić produkcję, a także zablokować działanie wszystkich elementów funkcjonalnych.

Wymagania dotyczące ochrony technologii IT i automatyzacji istotnie się między sobą różnią. Podczas gdy poufność informacji stanowi najwyższy priorytet w środowisku biurowym, dostępność danych jest najważniejsza w obszarze produkcyjnym, gdyż stanowi ona główne wymaganie dla zachowania płynności procesu produkcyjnego. Aktualnie tworzony jest projekt normy międzynarodowej (IEC 62443), której celem jest zharmonizowanie obu tych światów.

Ponieważ zagrożenia pochodzące z cyberświata są dynamiczne, bezpieczeństwoochrona danych będą stanowić dwa odrębne zagadnienia, które będą ze sobą ściśle powiązane.

Dalsze informacje:

Ochrona danych

Kontakt

Pilz Polska Sp. z o.o.
ul. Ruchliwa 15
02-182 Warszawa
Polska

Telefon: +48 22 884 71 00
E-mail: info@pilz.pl

Wsparcie techniczne

Telefon: +48 22 573 28 88
E-mail: technical.support@pilz.pl